BEL Studio Sp. z o.o.

Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego.  Tom XX

Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Tom XX

Depozytorium leksykalne języka polskiego.  Fotosuplement do Słownika warszawskiego ujmuje w 30 tomach rekonstrukcję siatki haseł tego Suplementu. Założeniem pracy była ekscerpcja 60 000 jednostek, które mogłyby uzupełnić Słownik warszawski.

99,98 zł
Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego.  Tom XXVI

Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Tom XXVI

Depozytorium leksykalne języka polskiego.  Fotosuplement do Słownika warszawskiego ujmuje w 30 tomach rekonstrukcję siatki haseł tego Suplementu. Założeniem pracy była ekscerpcja 60 000 jednostek, które mogłyby uzupełnić Słownik warszawski.

99,98 zł
Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego.  Tom XXVII

Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Tom XXVII

Depozytorium leksykalne języka polskiego.  Fotosuplement do Słownika warszawskiego ujmuje w 30 tomach rekonstrukcję siatki haseł tego Suplementu. Założeniem pracy była ekscerpcja 60 000 jednostek, które mogłyby uzupełnić Słownik warszawski.

99,98 zł
Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego.  Tom XXXI

Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Tom XXXI

Depozytorium leksykalne języka polskiego.  Fotosuplement do Słownika warszawskiego ujmuje w 30 tomach rekonstrukcję siatki haseł tego Suplementu. Założeniem pracy była ekscerpcja 60 000 jednostek, które mogłyby uzupełnić Słownik warszawski.

99,98 zł
Depozytorium leksykalne języka polskiego. Nowe fotomateriały z lat 1901-2010.  Tom II

Depozytorium leksykalne języka polskiego. Nowe fotomateriały z lat 1901-2010. Tom II

Tom niniejszy zawiera drugą część zbioru ekscerptów z lat 30. XX w. rozpoczynających się na literę a- (anulacja – ażydowski). Książka jest kontynuacją pierwszego tomu pt. Depozytorium leksykalne języka polskiego... (DLJP), zwłaszcza jego części FOTOMATERIAŁY.

80,00 zł
Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotoprzegląd frazematyczny (1).  Tom XLI</span>

Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotoprzegląd frazematyczny (1). Tom XLI

Z przedmowy Zielona podseria Depozytorium leksykalnego języka polskiego to mój prywatny (w zamierzeniu kilkunastotomowy) rejestr frazeologii, której czarowi uległem wiele lat temu, wziąwszy do rąk dwutomowy Słownik frazeologiczny języka polskiego Stanisława Skorupki, dzieło bezcenne, obfite, inspirujące, klasyczne. Frazeologię traktuję szeroko, tak, jak na to zasługuje, tak, jak ją ujmował S.Skorupka. W języku naturalnym w pewnym sensie wszystko jest frazeologiczne, nie ma języka bez frazeologii, nie ma znajomości języka bez znajomości jego frazeologii.

105,00 zł
84,00 zł
Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotoprzegląd frazematyczny (2).  Tom XLII

Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotoprzegląd frazematyczny (2). Tom XLII

Oto kolejna porcja rozmaitych jednostek słownikowych, zaczerpnięta z tekstów, książek, gazet i czasopism, zwłaszcza nowszych, od roku 2000 - choć sporadycznie trafiają się też fotocytaty z końca XVIII w.

105,00 zł
84,00 zł
Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotoprzegląd frazematyczny (3).  Tom XLIII

Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotoprzegląd frazematyczny (3). Tom XLIII

Trzeci tom podserii frazematycznej Depozytorium leksykalnego języka polskiego zawiera kolejne 1000 jednostek zaczerpniętych z publikacji książkowych, gazet i czasopism XX - pocz. XXI w.

105,00 zł
84,00 zł
Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego.  Tom XI

Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Tom XI

Depozytorium leksykalne języka polskiego.  Fotosuplement do Słownika warszawskiego ujmuje w 30 tomach rekonstrukcję siatki haseł tego Suplementu. Założeniem pracy była ekscerpcja 60 000 jednostek, które mogłyby uzupełnić Słownik warszawski.

99,98 zł
Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego.  Tom XII

Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Tom XII

Depozytorium leksykalne języka polskiego.  Fotosuplement do Słownika warszawskiego ujmuje w 30 tomach rekonstrukcję siatki haseł tego Suplementu. Założeniem pracy była ekscerpcja 60 000 jednostek, które mogłyby uzupełnić Słownik warszawski.

99,98 zł