Teoria i praktyka rozpylaczy o przepływie zawirowanym

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 1315
  • Dostępność: Jest
  • Autor: Marek Ochowiak
  • ISBN: 978-83-7798-260-0
  • Format / Liczba stron: B5 / 184
  • Oprawa: miękka
  • Wyd. / rok wydania: 1 / 2018
  • szt.
  • 43,00 zł 28,35 zł

W książce omówiono teorię, budowę, obliczenia i projektowanie rozpylaczy o przepływie zawirowanym tj. wirowych, pneumatycznych o przepływie zawirowanym oraz pęcherzykowo-wirowych.

Zaprojektowanie rozpylacza wiąże się z przemyśleniem, naszkicowaniem i wybraniem konkretnej konstrukcji, przy czym należy pamiętać o liczbie dostępnych rozwiązań konstrukcyjnych oraz mnogości wymiarów i parametrów operacyjnych. Na proces projektowania składa się kilka etapów, podczas których należy mieć na uwadze, że projektowanie jest procesem twórczym, najczęściej z wieloma rozwiązaniami. Niekiedy poprawnie przeprowadzone obliczenia projektowe mogą zakończyć się niepełnym sukcesem, gdyż nie wszystko jesteśmy w stanie przewidzieć, przykładowo rozkład średnic kropel w sprayu. Aby ułatwić ten proces w monografii zamieszczono równania korelacyjne opisujące podstawowe wielkości charakteryzujące proces rozpylania wiążące konstrukcję rozpylacza, właściwości rozpylanej cieczy, natężenie przepływu gazu i cieczy ze współczynnikiem wypływu, kątem rozpylania oraz wielkością uzyskiwanych kropel, przydatne w praktyce projektowej. Pozwala również na lepsze zrozumienie procesu oraz, co ważniejsze dla inżynierów, zapewnia lepsze kryteria projektowania i analizy wydajności rozpylaczy.

 

fragment pdf
spis treści pdf

Dr hab. inż. Marek Ochowiak
Absolwent kierunku Technologia Chemiczna na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej.
Swoje życie zawodowe związał z Instytutem Technologii i Inżynierii Chemicznej. W roku 2002 uzyskał stopień naukowy doktora, a w roku 2014 – stopień naukowy doktora habilitowanego. Od roku 2016 pełni funkcję kierownika Zakładu Inżynierii i Aparatury Chemicznej.
Od początku swojej działalności uczestniczył w pracach naukowych realizowanych w Zakładzie, co pozwoliło mu w 2002 roku uzyskać stanowisko asystenta, a w 2004 roku stanowisko adiunkta. Ostatnich kilka lat pracy naukowej Marka Ochowiaka związanych jest z jego głównymi kierunkami zainteresowań, tj. przepływami wielofazowymi i rozpylaniem cieczy. Jest autorem lub współautorem wielu publikacji naukowych, w tym kilkudziesięciu o wysokim współczynniku oddziaływania, książek i skryptów. Był promotorem około 80 prac magisterskich i inżynierskich. Współpracuje z kilkoma uczelniami i przedsiębiorstwami z kraju i zagranicy. W roku 2018 zapoczątkował współpracę naukową z Sumy State University. Jednym z jego najważniejszych osiągnięć jest koncepcja i zorganizowanie w roku 2017 Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej.
Swoją pracę zawodową łączy z innymi zainteresowaniami, takimi jak film, fotografia i turystyka.