Forum Muzykologiczne 2014

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 1069
  • Dostępność: Jest
  • ISBN: 978-83-7798-161-0
  • Format / Liczba stron: A4 / 92
  • Oprawa: miękka
  • Wyd. / rok wydania: 1 / 2015
  • szt.
  • 26,88 zł

W niniejszym tomie „Forum Muzykologicznego” zgromadzono kilka tekstów poświęconych związkom muzyki z innymi dziedzinami sztuki.

Większość z nich miała pierwotnie postać referatów wygłoszonych podczas 43. Konferencji Muzykologicznej Związku Kompozytorów Polskich „Muzyka wśród innych sztuk – związki i inspiracje”, która odbyła się w dniach 9–11 października 2014 roku w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Wybór tych tekstów – poświęconych głównie twórczości dwudziestowiecznej – dopełnia artykuł Krzysztofa Bilicy, rozwijający jego teorię „figur migotliwych” w odniesieniu do twórczości Ludwiga van Beethovena.

Publikujemy również wybrane wypowiedzi uczestników panelu „Aktualność Kolberga: żywa muzyka – żywa tradycja”, który odbył się 22 lutego 2014 roku w ramach konferencji „Oskar Kolberg – prekursor europejskiej folklorystyki”, zorganizowanej przez Sekcję Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich i Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Materiały z konferencji ukazały się już drukiem w „Polskim Roczniku Muzykologicznym” (2014). Zamieszczone tu wypowiedzi stanowią swoistą glosę do Roku Kolbergowskiego, który – m.in. innymi dzięki staraniom Związku Kompozytorów Polskich – niedawno obchodziliśmy.