Forum Muzykologiczne 2012-2013

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 874
  • Dostępność: Jest
  • ISBN: 978-83-7798-113-9
  • Format / Liczba stron: A4 / 136
  • Oprawa: miękka
  • Wyd. / rok wydania: 1 / 2014
  • szt.
  • 42,00 zł

42. Konferencja Muzykologiczna ZKP „Musica ecclesiastica – vetus et nova” odbyła się w dn. 23–25 października 2013 roku w Opolu i Nysie. Jej współorganizatorem – obok Sekcji Muzykologów ZKP – była Katedra Muzyki Kościelnej i Wychowania Muzycznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Podczas konferencji wygłoszono 50 referatów, dotyczących różnych zagadnień muzyki kościelnej, zarówno tej dawnej (począwszy od XV wieku), jak i najnowszej (tworzonej w XXI stuleciu). Pojawiły się również wystąpienia dotyczące religijnego folkloru muzycznego, teologii muzyki i sakralnej ikonografii muzycznej. Ważnym wątkiem konferencji było też przedstawienie dorobku tzw. muzykologii kościelnej w Polsce, reprezentowanej przez ośrodki w Lublinie, Warszawie i Opolu, oraz związanych z nimi badaczy – ks. prof. prof. Hieronima Feichta, Karola Mrowca, Bolesława Bartkowskiego, Jerzego Pikulika i Jana Chwałka.