53 Mechanika

Analizy statyczne i kształtowanie brył cienkościennych

Analizy statyczne i kształtowanie brył cienkościennych

Korzystając z podanych w książce metod można projektować i kształtować nawet ustroje bardzo złożone, głównie cienkościenne ustroje metalowe. Zrobi to łatwo każdy konstruktor, także praktyk.

50,40 zł
40,32 zł
Dyfrakcyjne metody pomiaru parametrów widma średnic kropel aerozolu paliwowego

Dyfrakcyjne metody pomiaru parametrów widma średnic kropel aerozolu paliwowego

Przedstawiono podstawy teoretyczne dyfrakcyjnych metod pomiaru wielkości kropel aerozoli.

31,50 zł
Kształtowanie elementów konstrukcji metodą nieciągłych pól naprężeń

Kształtowanie elementów konstrukcji metodą nieciągłych pól naprężeń

Przedstawiona w książce metoda (ang. skrót SADSF) służy do rozwiązywania zadań kształtowania elementów konstrukcji, które spotka się we wstępnej fazie projektowania, gdy dane są tylko warunki brzegowe, a o wpisanym pomiędzy brzegi elemencie niewiele wiadomo.

52,50 zł
Modelowanie i badania interakcji ciało stałe - gaz przy oddziaływaniu impulsu ciśnienia na elementy konstrukcji rurociągu

Modelowanie i badania interakcji ciało stałe - gaz przy oddziaływaniu impulsu ciśnienia na elementy konstrukcji rurociągu

Monografia dotyczy modelowania i symulacji ruchu ciał obciążonych falą podmuchową,z uwzględnieniem interakcji ośrodka gazowego i ciał stałych.

57,75 zł
Parametryczne równania powierzchni pierścieniowych (toroidalnych)

Parametryczne równania powierzchni pierścieniowych (toroidalnych)

Powierzchnie pierścieniowe (toroidalne) występują w licznych konstrukcjach technicznych.

14,70 zł
Podstawy matematyczne propagacji fal uderzeniowych

Podstawy matematyczne propagacji fal uderzeniowych

Książka jest zwięzłym i matematycznie precyzyjnym przedstawieniem teorii propagacji fal uderzeniowych traktowanych jako powierzchnie nieciągłości skokowych parametrów stanu kontinuum materialnego w jego ruchu.

36,75 zł
Wojciech Wolański, Dawid Larysz <br> Biomechanika stabilizacji kręgosłupa szyjnego

Wojciech Wolański, Dawid Larysz
Biomechanika stabilizacji kręgosłupa szyjnego

Książka stanowi zwarte opracowanie, obejmujące zagadnienia dotyczące biomechaniki stabilizacji kręgosłupa szyjnego. Treści rozdziałów są wynikiem prac badawczych realizowanych we współpracy Katedry Mechaniki Stosowanej Politechniki Śląskiej i Katedry i Kliniki Neurochirurgii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Autorzy opisali problemy związane ze stabilizacją kręgosłupa szyjnego człowieka. Szczególną uwagę zwrócili na analizę wpływu zjawisk związanych ze stanem chorobowym i procesem leczenia kręgosłupa na jego biomechanikę. Ciekawa propozycja z punktu widzenia medycyny jest sposób postępowania inżynierskiego we wspomaganiu planowania operacji neurochirurgicznych. Zastosowane narzędzia do analizy procesów w układzie kręgosłup-implant obejmowały nowoczesne metody wizualizacji oraz symulacji numerycznej.

126,00 zł
Wprowadzenie do teorii fal naprężeń i deformacji w zastosowaniach technicznych i do diagnostyki ultradźwiękowej

Wprowadzenie do teorii fal naprężeń i deformacji w zastosowaniach technicznych i do diagnostyki ultradźwiękowej

W książce w syntetyczny sposób przedstawiono podstawowe informacje o rozchodzeniu się fal w ośrodkach sprężystych z odniesieniami do praktycznych zjawisk.

37,80 zł
Wybrane zagadnienia z hydrauliki i hydrologii

Wybrane zagadnienia z hydrauliki i hydrologii

Podręcznik akademicki obejmujący podstawowe pojęcia z hydrauliki i hydrologii dla inżynierów.

36,75 zł
Wytrzymałość materiałów z elementami mechaniki konstrukcji.  Tom 2. Zbiór zadań

Wytrzymałość materiałów z elementami mechaniki konstrukcji. Tom 2. Zbiór zadań

Zbiór zadań zawierający ponad 150 zadań przeważnie do końca rozwiązanych i opatrzonych komentarzami.

39,90 zł