Wprowadzenie do teorii fal naprężeń i deformacji w zastosowaniach technicznych i do diagnostyki ultradźwiękowej

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 342
  • Dostępność: Jest
  • Autor: Zbigniew Kotulski, Andrzej Nowicki, Wojciech Szczepiński
  • ISBN: 978-83-61208-10-5
  • Format / Liczba stron: B5 / 272
  • Oprawa: miękka
  • szt.
  • 60,00 zł

W książce w syntetyczny sposób przedstawiono podstawowe informacje o rozchodzeniu się fal w ośrodkach sprężystych z odniesieniami do praktycznych zjawisk.

Rozwiązania teoretyczne ilustrowane są poglądowymi rysunkami. Na szczególną uwagę zasługują przedstawione w książce mało znane wyniki eksperymentalne wizualizujące propagację fal, stanowiące ilustrację o dużym znaczeniu dydaktycznym. Zaprezentowano metodę charakterystyk mających fizyczne znaczenie. Metoda ta w wielu opracowaniach nie jest nawet wspominana. Omówiono ważne zagadnienie transmisji i odbić fali na powierzchniach styku ośrodków o różnych własnościach. Szczególnie istotne jest wprowadzenie pojęcia macierzy przejścia, znacznie upraszczające opis zjawiska dla układu wielu warstw. Sformułowano problem homogenizacji dla zagadnienia falowego. Rozpatrzono propagację impulsów falowych w ośrodkach warstwowych. Ultradźwiękowe badania materiałów i ultradźwiękowa diagnostyka medyczna opierają się na propagacji fal w strukturach, które mogą być przybliżone układami warstwowymi. Omówiono także jeden z najistotniejszych problemów ultrasonografii, a mianowicie promieniowanie źródeł o różnych kształtach oraz rozkłady pola ultradźwiękowego w polu dalekim i w polu bliskim przetwornika. Szczególnie interesujące są liczne charakterystyki promieniowania przetwornika. Praca stanowi cenne źródło informacji o rozchodzeniu się fal w ośrodkach sprężystych. Ze względu na swój zakres i odniesienia aplikacyjne książka ma duże walory dydaktyczne. Przedstawiono w niej przykłady zagadnień analizowanych zazwyczaj metodami analitycznymi, przykłady problemów rozwiązanych numerycznie i opisy zagadnień eksperymentalnych. Książka przeznaczona jest dla studentów i doktorantów studiów technicznych (szczególnie kierunku inżynierii biomedycznej), fizyki i matematyki zainteresowanych zagadnieniami propagacji fal sprężystych i ich zastosowaniami do ultrasonograficznych badań nieniszczących i w diagnostyce medycznej. Zagadnienia przedstawione w książce z pewnością zainteresują też geofizyków i radiofizyków analizujących problemy falowe w ośrodkach o strukturze warstwowej.
 
Spis treści w formacie PDF
Fragment książki w formacie PDF