23 Nauki filozoficzne

O konieczności istnienia

O konieczności istnienia

Autor kontynuuje swe rozważania światopoglądowe opublikowane w roku 2007 w postaci książki A Study in the Linguistics-Philosophy Interface.

16,80 zł
Myśli o gwiazdce i o regule

Myśli o gwiazdce i o regule

Jest to książka z zakresu teorii i filozofii języka oparta w swej warstwie ilustracyjnej głównie na faktach polszczyzny; wśród filologów może więc zainteresować szczególnie polonistów.

25,20 zł
Błędy w myśleniu

Błędy w myśleniu

Inspiracją do powstania„Błędów w myśleniu” - drugiej części wydanej w 2015 roku „Sztuki myślenia - było głębokie przeświadczenie autorki, że dopiero świadoma wiedza o błędach, do których mają skłonność wszyscy ludzie, może uchronić przed ich popełnianiem.

40,00 zł
29,40 zł
Roztrząsania nadlingwistyczne

Roztrząsania nadlingwistyczne

Z przedmowy ... W tym tomie zebrałem sporą część swoich wypowiedzi wykraczających poza rozważania lub prezentacje językoznawcze, filozoficzne czy też ogólno-światopoglądowe.

33,60 zł
Sztuka myślenia

Sztuka myślenia

Błędy myślenia powszechnie wykorzystywane są w reklamie, a merytoryczny dyskurs polityczny coraz częściej zastępują fajerwerki chwytów erystycznych i sztuczek socjotechnicznych.

43,30 zł
34,65 zł
Marcina Stanisława Słowakowica Nowy i stary kalendarz świąt rocznych i biegów niebieskich na rok pański MDCLXXXIX. Próba rekonstrukcji

Marcina Stanisława Słowakowica Nowy i stary kalendarz świąt rocznych i biegów niebieskich na rok pański MDCLXXXIX. Próba rekonstrukcji

Monografia Pani Prof. dr hab. Elizy Małek pt. Marcina Stanisława Słowakowica Nowy i stary kalendarz świąt rocznych i biegów niebieskich na Rok Pański MDCLXXXIX. Próba rekonstrukcji stanowi ważny przyczynek zarówno do wiedzy na temat polskich kalendarzy astrologicznych XVII wieku, jak i do XVII-wiecznych przekładów rosyjskich z literatury staropolskiej.

42,00 zł
34,65 zł
A Study in the Linguistics-Philosophy Interface

A Study in the Linguistics-Philosophy Interface

W książce przedstawiono refleksje prowadzące, do ustalenia podstaw dającego się przyjąć światopoglądu racjonalnego. Ów światopogląd jest rozumiany jako uznanie tez najogólniejszych, jakie można wyczytać z semantycznej, tzn. poznawczej, strony Języka – jako szczególnego środka ujmowania przez ludzi wszelkich stanów rzeczy.

73,50 zł
37,80 zł
Opuscula Iaponica et Slavica vol. III

Opuscula Iaponica et Slavica vol. III

Japonia pociąga badaczy dużymi kontrastami, tym, że harmonijnie współistnieją tam nowoczesne technologie oraz z pietyzmem kultywowane starożytne rzemiosła czy obyczaje. Fascynację budzi piękny język japoński, w którym jak w mozaice splotły się strukturalnie różne języki: starojapoński i chiński.

84,00 zł
67,20 zł
Opuscula Iaponica et Slavica   vol. IV

Opuscula Iaponica et Slavica vol. IV

Japonia pociąga badaczy dużymi kontrastami, tym, że harmonijnie współistnieją tam nowoczesne technologie oraz z pietyzmem kultywowane starożytne rzemiosła czy obyczaje. Fascynację budzi piękny język japoński, w którym jak w mozaice splotły się strukturalnie różne języki: starojapoński i chiński.

84,00 zł
67,20 zł