Budowa dróg – podstawy projektowania

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 1368
  • Dostępność: Jest
  • Autor: Wiesław S. Młodożeniec
  • ISBN: 978-83-7798-654-7
  • Format / Liczba stron: B5 / 232
  • Oprawa: miękka
  • Wyd. / rok wydania: IV / 2020
  • szt.
  • 94,50 zł

Inaczej jednak czyta „warunki techniczne” inżynier, a inaczej student, stąd podręcznik pomocny w stawianiu pierwszych kroków w projektowaniu dróg.


WYDANIE IV
 
 
Projektowanie jest przedsięwzięciem skomplikowanym, wymagającym wiedzy z zakresu zasad i metod projektowania geometrii dróg, tzn. projektowania przebiegu drogi w planie, w przekroju podłużnym w powiązaniu z wymiarowaniem przekrojów poprzecznych, które z kolei są powiązane z rozwiązaniami konstrukcji nawierzchni i sposobu odwodnienia. Ponadto przy projektowaniu należy uwzględniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania, nośności i stateczności konstrukcji, bezpieczeństwa z uwagi na możliwość wystąpienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia, ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przed nadmiernym hałasem, wibracjami, zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleb, a także korzystania z dróg przez osoby niepełnosprawne. Zagadnienia te są ogólnie znane, prezentowane są one między innymi w dokumentach normatywnych. Inaczej jednak czyta „warunki techniczne” inżynier, a inaczej student, stąd zrodziła się myśl napisania podręcznika, który byłby pomocny w stawianiu pierwszych kroków w projektowaniu dróg. W celu łatwiejszego zrozumienia poszczególnych zagadnień zilustrowano je schematami lub fotografiami.

Od autora (do wydania czwartego)
Kolejne wydania podręcznika powstały z powodu wprowadzenia istotnych zmian dotyczących projektowania dróg. Od wydania pierwszego nastąpił duży postęp technologiczny w budowie dróg, wprowadzono nowe normy i wymagania techniczne dostosowane do normalizacji europejskiej. Dokonano też uzupełnień i zmian, wynikających z aktualizacji Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Ponadto uwzględniono uwagi i wskazówki osób korzystających z podręcznika. Za wszystkie uwagi i pomoc serdecznie dziękuję!

Wiesław Stanisław Młodożeniec
Warszawa, 01.12.2019 r.
 

Spis treści w formacie PDF