Prace FILOLOGICZNE   Rocznik    Tom LXV (2014)

Prace FILOLOGICZNE Rocznik Tom LXV (2014)

Rocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego poświęcony językoznawstwu

43,20 zł
Polskolondyńskie druki ulotne i okolicznościowe w zasobach «Narodowego Fotokorpusu Języka Polskiego»

Polskolondyńskie druki ulotne i okolicznościowe w zasobach «Narodowego Fotokorpusu Języka Polskiego»

Niniejsza książeczka nie powstałaby, gdyby nie moja prywatna podróż naukowa do Londynu w listopadzie 2019 roku - i zarazem mój jedyny jak dotąd pobyt na Wyspach Brytyjskich.

63,00 zł
Polskie przysłówki tempa. Studium semantyczne

Polskie przysłówki tempa. Studium semantyczne

Dla pojęcia tempa relewantne są pojęcia zmiany i czasu. Pojęcia to jest częścią struktury semantycznej każdego czasownika komunikującego czynność lub proces, nie należy natomiast do znaczenia czasowników zdarzeniowych.

25,20 zł
Polskie operatory pytajne w ujęciu diachronicznym

Polskie operatory pytajne w ujęciu diachronicznym

Celem pracy jest przedstawienie zasobu, funkcji i genezy operatorów pytajnych występujących w historii polszczyzny.

39,99 zł
32,55 zł
Podstawowe informacje o „Narodowym Fotokorpusie Języka Polskiego”

Podstawowe informacje o „Narodowym Fotokorpusie Języka Polskiego”

«Narodowy Fotokorpus Języka Polskiego» (NFJP) to przedsięwzięcie leksykograficzne szczególnego rodzaju. Podejmuje ono na nowo, w nowej formie i w nowych ramach metodologicznych, pewną część tych zadań, które zrealizował zespół autorów pod kierunkiem Witolda Doroszewskiego, tworząc 11-tomowy Słownik języka polskiego (Warszawa 1958–1969).

34,00 zł
30,00 zł
pod red.: Marka Iwanowskiego <br> Opuscula Iaponica et Slavica <br> Vol. 2

pod red.: Marka Iwanowskiego
Opuscula Iaponica et Slavica
Vol. 2

Japonia pociąga badaczy dużymi kontrastami, tym, że harmonijnie współistnieją tam nowoczesne technologie oraz z pietyzmem kultywowane starożytne rzemiosła czy obyczaje. Fascynację budzi piękny język japoński, w którym jak w mozaice splotły się strukturalnie różne języki: starojapoński i chiński.

44,10 zł
pod red.: Marka Iwanowskiego <br> Opuscula Iaponica et Slavica <br> Vol. 1

pod red.: Marka Iwanowskiego
Opuscula Iaponica et Slavica
Vol. 1

Japonia pociąga badaczy dużymi kontrastami, tym, że harmonijnie współistnieją tam nowoczesne technologie oraz z pietyzmem kultywowane starożytne rzemiosła czy obyczaje. Fascynację budzi piękny język japoński, w którym jak w mozaice splotły się strukturalnie różne języki: starojapoński i chiński.

44,10 zł
Osoby i działania. Wokół "Słownika nazw osobowych"

Osoby i działania. Wokół "Słownika nazw osobowych"

Zawarte w tym tomie rozważania układają się w trzy części: I. Założenia opisu leksykograficznego; II. Studia szczegółowe; III. Problemy opisu semantycznego.

39,90 zł
Opuscula Iaponica et Slavica vol. III

Opuscula Iaponica et Slavica vol. III

Japonia pociąga badaczy dużymi kontrastami, tym, że harmonijnie współistnieją tam nowoczesne technologie oraz z pietyzmem kultywowane starożytne rzemiosła czy obyczaje. Fascynację budzi piękny język japoński, w którym jak w mozaice splotły się strukturalnie różne języki: starojapoński i chiński.

84,00 zł
67,20 zł