Prace FILOLOGICZNE   Rocznik    Tom LXV (2014)

Prace FILOLOGICZNE Rocznik Tom LXV (2014)

Rocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego poświęcony językoznawstwu

42,00 zł
33,60 zł
Polskie przysłówki tempa. Studium semantyczne

Polskie przysłówki tempa. Studium semantyczne

Dla pojęcia tempa relewantne są pojęcia zmiany i czasu. Pojęcia to jest częścią struktury semantycznej każdego czasownika komunikującego czynność lub proces, nie należy natomiast do znaczenia czasowników zdarzeniowych.

25,20 zł
Polskie operatory pytajne w ujęciu diachronicznym

Polskie operatory pytajne w ujęciu diachronicznym

Celem pracy jest przedstawienie zasobu, funkcji i genezy operatorów pytajnych występujących w historii polszczyzny.

39,99 zł
32,55 zł
Podstawowe informacje o „Narodowym Fotokorpusie Języka Polskiego”

Podstawowe informacje o „Narodowym Fotokorpusie Języka Polskiego”

«Narodowy Fotokorpus Języka Polskiego» (NFJP) to przedsięwzięcie leksykograficzne szczególnego rodzaju. Podejmuje ono na nowo, w nowej formie i w nowych ramach metodologicznych, pewną część tych zadań, które zrealizował zespół autorów pod kierunkiem Witolda Doroszewskiego, tworząc 11-tomowy Słownik języka polskiego (Warszawa 1958–1969).

34,00 zł
30,00 zł
pod red.: Marka Iwanowskiego <br> Opuscula Iaponica et Slavica <br> Vol. 2

pod red.: Marka Iwanowskiego
Opuscula Iaponica et Slavica
Vol. 2

Japonia pociąga badaczy dużymi kontrastami, tym, że harmonijnie współistnieją tam nowoczesne technologie oraz z pietyzmem kultywowane starożytne rzemiosła czy obyczaje. Fascynację budzi piękny język japoński, w którym jak w mozaice splotły się strukturalnie różne języki: starojapoński i chiński.

44,10 zł
pod red.: Marka Iwanowskiego <br> Opuscula Iaponica et Slavica <br> Vol. 1

pod red.: Marka Iwanowskiego
Opuscula Iaponica et Slavica
Vol. 1

Japonia pociąga badaczy dużymi kontrastami, tym, że harmonijnie współistnieją tam nowoczesne technologie oraz z pietyzmem kultywowane starożytne rzemiosła czy obyczaje. Fascynację budzi piękny język japoński, w którym jak w mozaice splotły się strukturalnie różne języki: starojapoński i chiński.

44,10 zł
Osoby i działania. Wokół "Słownika nazw osobowych"

Osoby i działania. Wokół "Słownika nazw osobowych"

Zawarte w tym tomie rozważania układają się w trzy części: I. Założenia opisu leksykograficznego; II. Studia szczegółowe; III. Problemy opisu semantycznego.

39,90 zł
Opuscula Iaponica et Slavica vol. III

Opuscula Iaponica et Slavica vol. III

Japonia pociąga badaczy dużymi kontrastami, tym, że harmonijnie współistnieją tam nowoczesne technologie oraz z pietyzmem kultywowane starożytne rzemiosła czy obyczaje. Fascynację budzi piękny język japoński, w którym jak w mozaice splotły się strukturalnie różne języki: starojapoński i chiński.

84,00 zł
67,20 zł
Opuscula Iaponica et Slavica   vol. IV

Opuscula Iaponica et Slavica vol. IV

Japonia pociąga badaczy dużymi kontrastami, tym, że harmonijnie współistnieją tam nowoczesne technologie oraz z pietyzmem kultywowane starożytne rzemiosła czy obyczaje. Fascynację budzi piękny język japoński, w którym jak w mozaice splotły się strukturalnie różne języki: starojapoński i chiński.

84,00 zł
67,20 zł