<small>Mark Norris, Steve West</small><br><span style="color: #800000;"> e-biznes</span>

Mark Norris, Steve West
e-biznes

Czytelniku, jeżeli masz możliwość korzystania z komputera z dostępem do Internetu, świat stoi przed Tobą otworem. Towary z całego świata są do Twojej dyspozycji.

50,40 zł
47,88 zł
<small>red. Józef Lubacz</small><br><span style="color: #800000;"> Mechanizmy aukcyjne i giełdowe w handlu zasobami telekomunikacyjnymi</span>

red. Józef Lubacz
Mechanizmy aukcyjne i giełdowe w handlu zasobami telekomunikacyjnymi

Książka przybliża aspekty teoretyczne, metodologiczne i realizacyjne wprowadzania mechanizmów aukcyjnych i giełdowych do obrotu handlowego zasobami sieci telekomunikacyjnych.

42,00 zł
39,90 zł
13 wykładów z logistyki

13 wykładów z logistyki

Treści książki zostały zredagowane w układzie 13 odrębnych rozdziałów, jako niezależne od siebie wykłady, których lektura chronologicznie może być zupełnie dowolna. Zbiór tych wykładów w ogólności może być podzielony na trzy podzbiory dotyczące odpowiednio: problematyki tzw. logistyki branżowej, modelowania systemów logistycznych i użytkowania aplikacji informatycznych.

67,00 zł
47,00 zł
Anna KRUG <br> Relacje inwestorskie w nowoczesnej spółce giełdowej

Anna KRUG
Relacje inwestorskie w nowoczesnej spółce giełdowej

Na przestrzeni ostatnich dwóch dekad w Polsce nastąpił proces budowania modelu relacji inwestorskich, który zakłada aktywną i nowoczesną komunikację z inwestorem oraz twórcze rozwijanie narzędzi Investor Relations. Spółki giełdowe zdają sobie sprawę, że ze względu na konkurencję ich obowiązkiem jest dbać o poziom relacji inwestorskich oraz nieustannie go podnosić. Tylko aktywne działania IR będą wpływały pozytywnie na wizerunek spółki, zaufanie do zarządu, satysfakcję akcjonariuszy, a w rezultacie wzrost lub utrzymanie kursu akcji i optymalną wycenę spółki.

65,00 zł
Efektywność w wojskowym systemie logistycznym

Efektywność w wojskowym systemie logistycznym

Monografia dotyczy niezwykle ważnego i aktualnego zagadnienia oceny efektywności w wojskowym systemie logistycznym.

31,50 zł
25,20 zł
Euro 2012 jako czynnik rozwoju ekonomicznego województwa pomorskiego

Euro 2012 jako czynnik rozwoju ekonomicznego województwa pomorskiego

Z recenzji:„ ...Główna problematyka niniejszej ksiązki to ekonomiczne związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy rozwojem gospodarczym i społecznym regionu determinowane w szczególności inwestycjami, a organizacją wielkich imprez sportowych w danym regionie.

105,00 zł
Logistyka ekonomiczna. Procesy logistyczne

Logistyka ekonomiczna. Procesy logistyczne

Zaawansowane podejście logistyczne, integrujące fizyczne przepływy materiałowe na bazie współczesnych technologii teleinformatycznych jest warunkiem przetrwania i wysokiej konkurencyjności współczesnych podmiotów gospodarczych, zarówno w skali mikro jak też w skali makroekonomicznej.  

63,00 zł
37,80 zł
Logistyka morska. Statki, porty, spedycja

Logistyka morska. Statki, porty, spedycja

Logistyka morska. Statki, porty, spedycja – jest pierwszą na polskim rynku wydawniczym pozycją książkową poświeconą szerokiej problematyce funkcjonowania logistycznych łańcuchów dostaw z wykorzystaniem drogi morskiej.

63,00 zł
37,99 zł
Logistyka techniczna. Infrastruktura logistyczna

Logistyka techniczna. Infrastruktura logistyczna

Książka jest monografią poświęconą technicznym systemom makrologistyki.

63,00 zł
37,80 zł
Logistyka. Systemy, modelowanie, informatyzacja

Logistyka. Systemy, modelowanie, informatyzacja

Książka poświęcona jest wybranym teoretycznym i praktycznym aspektom funkcjonowania systemów i procesów logistycznych. Treść książki ujęto w czterech częściach.

42,00 zł