Prace FILOLOGICZNE   Rocznik    Tom LXV (2014)

Prace FILOLOGICZNE Rocznik Tom LXV (2014)

Rocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego poświęcony językoznawstwu

43,20 zł
Prace FILOLOGICZNE.  Seria językoznawcza.  Tom LXIII

Prace FILOLOGICZNE. Seria językoznawcza. Tom LXIII

Tom poświęcony tematyce korpusowej, zawiera 23 artykuły dotyczące korpusów języków słowiańskich

43,20 zł
Prace FILOLOGICZNE. Rocznik. Tom LXVII (2015)

Prace FILOLOGICZNE. Rocznik. Tom LXVII (2015)

Rocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego poświęcony językoznawstwu

43,20 zł
Prace FILOLOGICZNE. Rocznik. Tom LXIX (2016)

Prace FILOLOGICZNE. Rocznik. Tom LXIX (2016)

Rocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego poświęcony językoznawstwu

43,20 zł
Prace FILOLOGICZNE. Rocznik. Tom LXX (2017)

Prace FILOLOGICZNE. Rocznik. Tom LXX (2017)

Rocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego poświęcony językoznawstwu

43,20 zł
Prace FILOLOGICZNE. Rocznik. Tom LXXI (2017)

Prace FILOLOGICZNE. Rocznik. Tom LXXI (2017)

Rocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego poświęcony językoznawstwu

43,20 zł
Prace FILOLOGICZNE. Seria językoznawcza. Tom LX

Prace FILOLOGICZNE. Seria językoznawcza. Tom LX

Seria językoznawcza Tom dedykowany prof. Maciejowi GROCHOWSKIEMU

43,20 zł
Prace FILOLOGICZNE. Seria językoznawcza.  Tom LVI

Prace FILOLOGICZNE. Seria językoznawcza. Tom LVI

CZĘŚĆ ITeksty dedykowane Profesorowi Januszowi Siatkowskiemu z okazji 80-lecia urodzin CZĘŚĆ IIPrace językoznawcze

43,20 zł
Prace FILOLOGICZNE. Tom LXVI (2015)

Prace FILOLOGICZNE. Tom LXVI (2015)

Rocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego poświęcony językoznawstwu

43,20 zł
Prace FILOLOGICZNE. Rocznik. Tom LXVIII (2016)

Prace FILOLOGICZNE. Rocznik. Tom LXVIII (2016)

Rocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego poświęcony językoznawstwu

43,20 zł