<small>Andrzej Flaga</small><br><span style="color: #800000;"> Mosty dla pieszych</span>

Andrzej Flaga
Mosty dla pieszych

Pierwsza w polskiej literaturze przedmiotu bardzo bogato ilustrowana kolorowymi zdjęciami monografia uwzględniająca najważniejsze zagadnienia dotyczące budowy współczesnych mostów dla pieszych.

99,40 zł
94,43 zł
<small>Arkadiusz Madaj, Witold Wołowicki</small><br> <span style="color: #800000;">Projektowanie mostów betonowych</span>

Arkadiusz Madaj, Witold Wołowicki
Projektowanie mostów betonowych

Kompendium wiedzy z zakresu kształtowania, wymiarowania i konstruowania mostów betonowych – żelbetowych i sprężonych.

96,60 zł
84,04 zł
<small>Arkadiusz Madaj, Witold Wołowicki</small><br><span style="color: #800000;"> Budowa i utrzymanie mostów. Wymagania techniczne, badania, naprawy</span>

Arkadiusz Madaj, Witold Wołowicki
Budowa i utrzymanie mostów. Wymagania techniczne, badania, naprawy

Podręcznik akademicki omawiający zagadnienia związane z budową i utrzymaniem mostów.

109,00 zł
103,55 zł
<small>Arkadiusz Madaj, Witold Wołowicki</small><br><span style="color: #800000;"> Podstawy projektowania budowli mostowych</span>

Arkadiusz Madaj, Witold Wołowicki
Podstawy projektowania budowli mostowych

W podręczniku podano zasady projektowania budowli mostowych z uwzględnieniem najnowszych wymagań formalnych i merytorycznych oraz kompleksowo przedstawiono proces projektowania od wstępnych założeń i oceny, aż do przekazania obiektów do użytku.

58,80 zł
51,16 zł
<small>Bogusław Stefańczyk, Paweł Mieczkowski</small><br><span style="color: #800000;"> Dodatki, katalizatory i emulgatory w mieszankach mineralno-asfaltowych</span>

Bogusław Stefańczyk, Paweł Mieczkowski
Dodatki, katalizatory i emulgatory w mieszankach mineralno-asfaltowych

Podręcznik poświęcony analizie chemicznego mechanizmu działania dodatków, katalizatorów i emulgatorów na asfalt zawarty w mieszance mineralno-asfaltowej (MMA).

63,00 zł
59,85 zł
<small>Irena Gaweł, Maria Kalabińska, Jerzy Piłat</small><br><span   style="color: #800000;">Asfalty drogowe</span>

Irena Gaweł, Maria Kalabińska, Jerzy Piłat
Asfalty drogowe

Zwięzły i przejrzysty wykład z zakresu asfaltów drogowych stosowanych w drogownictwie, z uwzględnieniem asfaltów modyfikowanych polimerami oraz innymi substancjami, stosowanych zarówno na gorąco, jak i na zimno.

68,60 zł
65,17 zł
<small>Kazimierz Furtak, Bogumił Wrana</small> <br><span style="color: #800000;">Mosty zintegrowane</span>

Kazimierz Furtak, Bogumił Wrana
Mosty zintegrowane

Podręcznik omawiający projektowanie mostów zintegrowanych, czyli mostów o specyficznej konstrukcji, w której nie występują dylatacje na styku przyczółka i nasypu dojazdowego.

49,00 zł
46,55 zł
<small>Leszek Janusz, Arkadiusz Madaj</small><br><span style="color: #800000;"> Obiekty inżynierskie z blach falistych. Projektowanie i wykonawstwo</span>

Leszek Janusz, Arkadiusz Madaj
Obiekty inżynierskie z blach falistych. Projektowanie i wykonawstwo

Monograficzne opracowanie zawierające opis projektowania, wykonawstwa i utrzymania obiektów inżynierskich ze stalowych i aluminiowych blach falistych.

64,40 zł
61,18 zł
<small>Piotr Nita</small><br><span style="color: #800000;"> Projektowanie lotnisk i portów lotniczych</span>

Piotr Nita
Projektowanie lotnisk i portów lotniczych

Bogato ilustrowany podręcznik poświęcony projektowaniu lotnisk i portów lotniczych uwzględniający najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie. Zawarto w nim podstawowe wiadomości z zakresu transportu lotniczego i teorii lotu statku powietrznego

79,00 zł
68,73 zł
<small>Stanisław Gaca, Wojciech Suchorzewski, Marian Tracz</small><br><span style="color: #800000;"> Inżynieria ruchu drogowego. Teoria i praktyka</span>

Stanisław Gaca, Wojciech Suchorzewski, Marian Tracz
Inżynieria ruchu drogowego. Teoria i praktyka

Podręcznik akademicki omawiający problematykę istotną dla projektowania dróg i organizacji ruchu drogowego.

84,00 zł
79,80 zł