pod red. Elżbiety NIEROBY <br> Targowisko przeszłości. <br> Społeczne konsekwencje popkulturowych sposobów opowiadania o świecie minionym

pod red. Elżbiety NIEROBY
Targowisko przeszłości.
Społeczne konsekwencje popkulturowych sposobów opowiadania o świecie minionym

...Rozróżnienie pamięci i historii pojawia się w kontekście terminu "polityka historyczna"... "Może ona bowiem służyć panowaniu nad zbiorowością, kierowaniu ludźmi wbrew ich woli i interesom."...

37,80 zł
Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane

Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane

Bestsellerowy podręcznik Johna W. Creswella umożliwia porównanie trzech podejść badawczych – jakościowego, ilościowego i mieszanego – w jednej książce poświęconej metodologii.

46,20 zł
41,58 zł
Socjologia edukacji. Zarys problematyki. Podręcznik akademicki

Socjologia edukacji. Zarys problematyki. Podręcznik akademicki

Wzrost znaczenia edukacji we współczesnym świecie powoduje coraz większe zainteresowanie socjologów tą dziedziną życia społecznego.

30,00 zł
25,50 zł
Subkultura emo. W kręgu fascynacji doświadczeń i przekonań

Subkultura emo. W kręgu fascynacji doświadczeń i przekonań

Dokonując pewnego rodzaju podsumowania rozważań nad subkulturami młodzieżowymi, zarówno w kontekście teoretycznym, jak i empirycznym, warto postawić sobie następujące pytanie: „emo” — moda czy subkultura?

21,00 zł