<small>Alan Clarke</small><br><span style="color: #800000;"> e-learning nauka na odległość</span>

Alan Clarke
e-learning nauka na odległość

Rosnące zainteresowanie nowymi formami edukacji, wykorzystującymi do przekazywania i pozyskiwania wiedzy nowoczesne, elektroniczne środki techniczne, skłoniło nas do wydania niniejszej publikacji napisanej przez Alana Clarke'a, doświadczonego specjalistę z brytyjskiego Narodowego Instytutu NIACE.

37,80 zł
35,91 zł
ADHD zespół nadpobudliwości psychoruchowej

ADHD zespół nadpobudliwości psychoruchowej

ADHD to najczęstsze zaburzenie rozwojowe – dotyka 5% dzieci.

34,90 zł
32,55 zł
Pedagogika w Europie i na świecie

Pedagogika w Europie i na świecie

Pozycja niniejsza zawiera „Wykaz bibliograficzny publikacji według podziału na kontynenty, kraje, republiki, półwyspy, wyspy i grupy ludnościowe”. Jest to więc spis artykułów pogrupowanych geograficznie.

42,00 zł
31,50 zł
Socjologia edukacji. Zarys problematyki. Podręcznik akademicki

Socjologia edukacji. Zarys problematyki. Podręcznik akademicki

Wzrost znaczenia edukacji we współczesnym świecie powoduje coraz większe zainteresowanie socjologów tą dziedziną życia społecznego.

30,00 zł
25,50 zł
Zofia Ostrihanska, Aneta Paszkiewicz <br> Praca z indywidualnym przypadkiem w nadzorze rodzinnego kuratora sądowego

Zofia Ostrihanska, Aneta Paszkiewicz
Praca z indywidualnym przypadkiem w nadzorze rodzinnego kuratora sądowego

Syntetyczne i wszechstronne studium podstawowej metody pracy kuratorów sądowych z nieletnimi przestępcami.

28,00 zł