250 tysięcy ciekawych słów. Leksykon przypomnień. Tom VI (Pociąg-Samowar)  wyd. II

250 tysięcy ciekawych słów. Leksykon przypomnień. Tom VI (Pociąg-Samowar) wyd. II

Dobór haseł niniejszego opracowania jest subiektywny, ale podstawę tego doboru stanowi siatka haseł Słownika języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego (=SJPDor.).

99,98 zł
94,50 zł
250 tysięcy ciekawych słów. Leksykon przypomnień. Tom VII (Samowarek-VZLU)  wyd. II

250 tysięcy ciekawych słów. Leksykon przypomnień. Tom VII (Samowarek-VZLU) wyd. II

Dobór haseł niniejszego opracowania jest subiektywny, ale podstawę tego doboru stanowi siatka haseł Słownika języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego (=SJPDor.).

99,98 zł
94,50 zł
250 tysięcy ciekawych słów. Leksykon przypomnień. Tom VIII (W-ŻZW)  wyd. II

250 tysięcy ciekawych słów. Leksykon przypomnień. Tom VIII (W-ŻZW) wyd. II

Dobór haseł niniejszego opracowania jest subiektywny, ale podstawę tego doboru stanowi siatka haseł Słownika języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego (=SJPDor.).

99,98 zł
94,50 zł
Jan WAWRZYŃCZYK<br> Fotocytatografia Polska (3)

Jan WAWRZYŃCZYK
Fotocytatografia Polska (3)

W kolejnych tomach FP będę się starał nadrobić pewne wyraziste braki w dokumentowaniu polskiej leksyki utrwalonej w tekstach powstałych i wydanych po roku 1989, czyli sięgać jak najczęściej do prasy „niemainstreamowej”, do prasy niezależnej, która nie należy do źródeł regularnie, często ekscerpowanychprzez badaczki i badaczy współczesnej polszczyzny . Smutne jest, że publikowane są prace naukowe, w których podstawowe źródło materiału dokumentacyjnego stanowi jedynie „Gazeta Wyborcza”, „Polityka”, „Wprost” oraz, lastbut not least, „Tygodnik Powszechny”. Trudno nie myśleć z niepokojem o takim daltonizmie badawczym...Jednostki języka rejestrowane w FP nie są dobierane według ściśle określonych kryteriów; można sobie na to pozwolić przy przyjętym przeze mnie założeniu, że idzie o ekscerpcję i dokumentację totalną okresu wskazanego wpodtytule FP, o wzbogacanie dokumentacji już istniejącej, powstałej i wciąż powstającej dzięki trudowi wielu osób; wysiłki ich doceniamy - liczbą mnogą obejmuję P. Wierzchonia - planując w budowanym przez nas NarodowymFotokorpusie Języka Polskiego wprowadzenie danych metainformacyjnych, przyhasłowych odsyłaczy bibliograficznych, które będą pewną nowością w korpusologii.

105,00 zł
84,00 zł
250 tysięcy ciekawych słów.  Leksykon przypomnień. Tom I ( A-Ć)
110,25 zł
84,00 zł
250 tysięcy ciekawych słów. Leksykon przypomnień. Tom III  (K-Nę)

250 tysięcy ciekawych słów. Leksykon przypomnień. Tom III (K-Nę)

Przekazuję Czytelniczkom i Czytelnikom trzeci tom Leksykonu.

103,95 zł
84,00 zł
Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotoprzegląd frazematyczny (1).   Tom XLI</span>

Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotoprzegląd frazematyczny (1). Tom XLI

Z przedmowy Zielona podseria Depozytorium leksykalnego języka polskiego to mój prywatny (w zamierzeniu kilkunastotomowy) rejestr frazeologii, której czarowi uległem wiele lat temu, wziąwszy do rąk dwutomowy Słownik frazeologiczny języka polskiego Stanisława Skorupki, dzieło bezcenne, obfite, inspirujące, klasyczne. Frazeologię traktuję szeroko, tak, jak na to zasługuje, tak, jak ją ujmował S.Skorupka. W języku naturalnym w pewnym sensie wszystko jest frazeologiczne, nie ma języka bez frazeologii, nie ma znajomości języka bez znajomości jego frazeologii.

105,00 zł
84,00 zł
250 tysięcy ciekawych słów. Leksykon przypomnień. Tom II ( D-J)

250 tysięcy ciekawych słów. Leksykon przypomnień. Tom II ( D-J)

„250 tysięcy ciekawych słów” to nietypowy, prywatny słownik miłośnika polszczyzny, której leksyka jest na pewno ciekawa i niewątpliwie ważna.

103,95 zł
84,00 zł
Depozytorium leksykalne języka polskiego.  Fotoprzegląd frazematyczny (2).   Tom XLII

Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotoprzegląd frazematyczny (2). Tom XLII

Masa słownictwa polskiego okresu od końca wieku XVIII do dziś, złożona z pojedynczych wyrazów, ale niezarejestrowana w naszych podstawowych słownikach ogólnych (od „Lindego” do „Dubisza”), jest fascynująco duża i wystarczająco liczna, by opracować nowego „Doroszewskiego” o objętości co najmniej 400 000 haseł.

105,00 zł
84,00 zł
Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotoprzegląd frazematyczny (3).   Tom XLIII

Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotoprzegląd frazematyczny (3). Tom XLIII

Trzeci tom podserii frazematycznej Depozytorium leksykalnego języka polskiego zawiera kolejne 1000 jednostek zaczerpniętych z publikacji książkowych, gazet i czasopism XX - pocz. XXI w.

105,00 zł
84,00 zł