Estonia – polityka, bezpieczeństwo, gospodarka. Nowy ład geopolityczny w regionie Morza Bałtyckiego.

Estonia – polityka, bezpieczeństwo, gospodarka. Nowy ład geopolityczny w regionie Morza Bałtyckiego.

Estonia, jedno z najmniejszych co do powierzchni państw nadbałtyckich leżące we wschodniej części Morza Bałtyckiego, pod względem liczby ludności wśród 9 państw zajmuje 8. miejsce (licząc Obwód Kaliningradzki).

73,50 zł
Litwa – polityka, bezpieczeństwo, gospodarka.  Nowy ład geopolityczny w regionie Morza Bałtyckiego

Litwa – polityka, bezpieczeństwo, gospodarka. Nowy ład geopolityczny w regionie Morza Bałtyckiego

Nowy ład geopolityczny w regionie Morza Bałtyckiego, który powstał po rozpadzie Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich ukształtował szereg nowych państw, w tym również Litwę.

62,00 zł
Łotwa – polityka, bezpieczeństwo, gospodarka.  Nowy ład geopolityczny w regionie Morza Bałtyckiego

Łotwa – polityka, bezpieczeństwo, gospodarka. Nowy ład geopolityczny w regionie Morza Bałtyckiego

Łotwa, stosunkowo niewielkie państwo we wschodniej części Morza Bałtyckiego.

65,52 zł
Model reagowania na zagrożenia piractwem morskim

Model reagowania na zagrożenia piractwem morskim

Rozwój piractwa somalijskiego w XXI w. stał się przyczyną stanowczej reakcji wszystkich podmiotów stosunków międzynarodowych, skierowaną na ochronę potężnego strumienia transportowego, który odbywa się każdego roku na analizowanym akwenie.

86,10 zł
47,25 zł
Piekła Europy

Piekła Europy

Europa od zarania dziejów była wstrząsana konfl iktami zbrojnymi, tu powstawały i upadały imperia, tu wojny zabijały miliony jej mieszkańców.

Roztrząsania nadlingwistyczne

Roztrząsania nadlingwistyczne

Z przedmowy ... W tym tomie zebrałem sporą część swoich wypowiedzi wykraczających poza rozważania lub prezentacje językoznawcze, filozoficzne czy też ogólno-światopoglądowe.

33,60 zł
Wokół jednej Europy. Niemcy, Polska i Ruś w perspektywie Europy Środkowo-Wschodniej

Wokół jednej Europy. Niemcy, Polska i Ruś w perspektywie Europy Środkowo-Wschodniej

Książka poświęcona jest nowej koncepcji Europy Środkowo-Wschodniej i badań kulturowych.

29,40 zł
Współczesne piractwo morskie. Wyzwanie somalijskie oraz odpowiedź społeczności międzynarodowej

Współczesne piractwo morskie. Wyzwanie somalijskie oraz odpowiedź społeczności międzynarodowej

Piractwo morskie stanowiło lokalne zagrożenie dla swobodnej żeglugi już od najdawniejszych czasów.

Zagrożenia asymetryczne w regionie bałtyckim

Zagrożenia asymetryczne w regionie bałtyckim

Rozpad dwubiegunowego świata rozpoczął nową erę w dziejach ludzkości określaną mianem globalizacji.

44,10 zł
Zmiany geopolityczne w regionie Morza Bałtyckiego w latach 1989-2004

Zmiany geopolityczne w regionie Morza Bałtyckiego w latach 1989-2004

Z recenzji prof. dr. hab. Wojciecha Lamentowicza:Książka kmdr. dr. Józefa Zawadzkiego zawiera kompleksową, geopolityczną analizę porównawczą zmian ustrojowych w regionie Morza Bałtyckiego w latach 1989–2004.

105,00 zł