Estonia – polityka, bezpieczeństwo, gospodarka. Nowy ład geopolityczny w regionie Morza Bałtyckiego.

Estonia – polityka, bezpieczeństwo, gospodarka. Nowy ład geopolityczny w regionie Morza Bałtyckiego.

Estonia, jedno z najmniejszych co do powierzchni państw nadbałtyckich leżące we wschodniej części Morza Bałtyckiego, pod względem liczby ludności wśród 9 państw zajmuje 8. miejsce (licząc Obwód Kaliningradzki).

73,50 zł
Litwa – polityka, bezpieczeństwo, gospodarka.  Nowy ład geopolityczny w regionie Morza Bałtyckiego

Litwa – polityka, bezpieczeństwo, gospodarka. Nowy ład geopolityczny w regionie Morza Bałtyckiego

Nowy ład geopolityczny w regionie Morza Bałtyckiego, który powstał po rozpadzie Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich ukształtował szereg nowych państw, w tym również Litwę.

62,00 zł
Łotwa – polityka, bezpieczeństwo, gospodarka.  Nowy ład geopolityczny w regionie Morza Bałtyckiego

Łotwa – polityka, bezpieczeństwo, gospodarka. Nowy ład geopolityczny w regionie Morza Bałtyckiego

Łotwa, stosunkowo niewielkie państwo we wschodniej części Morza Bałtyckiego.

65,52 zł
Model reagowania na zagrożenia piractwem morskim

Model reagowania na zagrożenia piractwem morskim

Rozwój piractwa somalijskiego w XXI w. stał się przyczyną stanowczej reakcji wszystkich podmiotów stosunków międzynarodowych, skierowaną na ochronę potężnego strumienia transportowego, który odbywa się każdego roku na analizowanym akwenie.

86,10 zł
47,25 zł
Pamięci Natalii Gorbaniewskiej

Pamięci Natalii Gorbaniewskiej

Praca zawiera 9 artykułów (w języku rosyjskim, polskim, angielskim), poświęconych  życiu i twórczości Natalii Gorbaniewskiej

42,00 zł
Piekła Europy

Piekła Europy

Europa od zarania dziejów była wstrząsana konfl iktami zbrojnymi, tu powstawały i upadały imperia, tu wojny zabijały miliony jej mieszkańców.

Polska polityka wewnętrzna i zewnętrzna w zwierciadle prasy rosyjskiej (2010–2016)

Polska polityka wewnętrzna i zewnętrzna w zwierciadle prasy rosyjskiej (2010–2016)

Książka przedstawia spojrzenie rosyjskich dziennikarzy na polską politykę wewnętrzną oraz zagraniczną w latach 2010-2016

80,85 zł
Roztrząsania nadlingwistyczne

Roztrząsania nadlingwistyczne

Z przedmowy ... W tym tomie zebrałem sporą część swoich wypowiedzi wykraczających poza rozważania lub prezentacje językoznawcze, filozoficzne czy też ogólno-światopoglądowe.

33,60 zł
Wokół jednej Europy. Niemcy, Polska i Ruś w perspektywie Europy Środkowo-Wschodniej

Wokół jednej Europy. Niemcy, Polska i Ruś w perspektywie Europy Środkowo-Wschodniej

Książka poświęcona jest nowej koncepcji Europy Środkowo-Wschodniej i badań kulturowych.

29,40 zł
Współczesne piractwo morskie. Wyzwanie somalijskie oraz odpowiedź społeczności międzynarodowej

Współczesne piractwo morskie. Wyzwanie somalijskie oraz odpowiedź społeczności międzynarodowej

Piractwo morskie stanowiło lokalne zagrożenie dla swobodnej żeglugi już od najdawniejszych czasów.