Słownik bibliograficzny języka polskiego; Tom 3: H–K

Słownik bibliograficzny języka polskiego; Tom 3: H–K

Reprint tomu 3 publikacji, której pierwsze wydanie ukazało się w 2004 r.

68,25 zł
Słownictwo lat 30. XX w. w obrazach i liczbach

Słownictwo lat 30. XX w. w obrazach i liczbach

Monografia prezentuje w skrócie 100 wybranych fotodokumentacji, czyli zeskanowanych cytatów tekstowych z materiałów z lat 30 oraz kilkaset starannie wybranych wykresów diachronicznych, ukazujących frekwencję słów oraz gniazd derywacyjnych w okresie 1800-2000.

49,35 zł
39,16 zł
Przymiotniki polskie.  Przegląd krytycznodatacyjny dokumentacji okresu 1985-1992 (z fotocytatami)

Przymiotniki polskie. Przegląd krytycznodatacyjny dokumentacji okresu 1985-1992 (z fotocytatami)

Przymiotniki notowane i opisywane w słownikach języka polskiego (od „Lindego” do „Dubisza”) trudno uznać za kategorię wyrazów opracowaną szczególnie starannie, lepiej od rzeczowników, czasowników czy - powiedzmy - spójników.

50,40 zł
Problemy formalnego opisu składni polskiej

Problemy formalnego opisu składni polskiej

Niniejsza książka ma charakter interdyscyplinarny - przedstawia badania korzystające jednocześnie z metod lingwistycznych i informatycznych.

25,20 zł
Prace FILOLOGICZNE. Tom LXVI (2015)

Prace FILOLOGICZNE. Tom LXVI (2015)

Rocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego poświęcony językoznawstwu

43,20 zł
Prace FILOLOGICZNE. Seria językoznawcza. Tom LX

Prace FILOLOGICZNE. Seria językoznawcza. Tom LX

Seria językoznawcza Tom dedykowany prof. Maciejowi GROCHOWSKIEMU

43,20 zł
Prace FILOLOGICZNE. Seria językoznawcza. Tom LVIII

Prace FILOLOGICZNE. Seria językoznawcza. Tom LVIII

Rocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego poświęcony językoznawstwu

45,36 zł
Prace FILOLOGICZNE. Seria językoznawcza.  Tom LVI

Prace FILOLOGICZNE. Seria językoznawcza. Tom LVI

CZĘŚĆ ITeksty dedykowane Profesorowi Januszowi Siatkowskiemu z okazji 80-lecia urodzin CZĘŚĆ IIPrace językoznawcze

43,20 zł
Prace FILOLOGICZNE. Rocznik. Tom LXXIII (2019)

Prace FILOLOGICZNE. Rocznik. Tom LXXIII (2019)

Rocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego poświęcony językoznawstwu

64,80 zł