56 Inżynieria i ochrona środowiska

<small>Jerzy Merkisz, Jacek Pielecha, Stanisław Radzimirski</small><br><span style="color: #800000;">Emisja zanieczyszczeń motoryzacyjnych w świetle nowych przepisów Unii Europejskiej</span>

Jerzy Merkisz, Jacek Pielecha, Stanisław Radzimirski
Emisja zanieczyszczeń motoryzacyjnych w świetle nowych przepisów Unii Europejskiej

Opis obowiązujących przepisów Unii Europejskiej, dotyczących emisji zanieczyszczeń przez pojazdy samochodowe, które zostały znacznie zmienione w latach 2006-2011.

54,60 zł
46,41 zł
Podstawy hydrogeomorfologii cieków górskich

Podstawy hydrogeomorfologii cieków górskich

W Polsce do rzadkości należą badania hydrobiologiczne, w których do opisu bądź oceny stanu ekosystemu cieku wykorzystuje się badania hydrologiczne.

29,40 zł
Prawnomiędzynarodowe aspekty zmian klimatycznych

Prawnomiędzynarodowe aspekty zmian klimatycznych

Celem niniejszego opracowania było przeprowadzenie kompleksowej analizy dokumentów międzynarodowych dotyczących problemu zmian klimatycznych.

63,00 zł
46,20 zł
Wybrane zagadnienia z hydrauliki i hydrologii

Wybrane zagadnienia z hydrauliki i hydrologii

Podręcznik akademicki obejmujący podstawowe pojęcia z hydrauliki i hydrologii dla inżynierów.

36,75 zł
Zdrowy dom

Zdrowy dom

Jest to poradnik adresowany do wszystkich, którzy budują dla siebie nowy dom lub modernizują posiadany, a także osób związanych z budownictwem domów.

97,00 zł