Podręcznik płetwonurka. P1 KDP/CMAS

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 901
  • Dostępność: Jest
  • Autor: Krzysztof Rojek
  • ISBN: 978-83-938639-0-7
  • Format / Liczba stron: B5 / 256
  • Oprawa: miękka
  • Wyd. / rok wydania: 2 / 2014
  • szt.
  • 70,00 zł

Szkolenie na stopień płetwonurka P1 KDP/CMAS jest najważniejszym etapem pod­wodnej edukacji.

 

Komisja Działalności Podwodnej PTTK oddaje do Państwa rąk „Podręcznik Płetwo­nurka P1 KDP/CMAS”, który jest przeznaczony przede wszystkim dla osób rozpoczyna­jących naukę nurkowania. To pierwsze tego typu wydawnictwo w pełni spójne z progra­mem szkolenia na poziomie podstawowym P1 KDP/CMAS. Podręcznik ten nie zastąpi instruktora, który odgrywa kluczową rolę w procesie szkolenia, ale jest ważnym uzupeł­nieniem wiadomości przekazywanych podczas kursu.
Szkolenie na stopień płetwonurka P1 KDP/CMAS jest najważniejszym etapem pod­wodnej edukacji, dlatego Komisja Działalności Podwodnej PTTK zdecydowała się powie­rzyć przygotowanie podręcznika instruktorowi, który posiada duże doświadczenie peda­gogiczne. Autor jest od dzieciństwa związany z wodą – najpierw jako pływak, następnie płetwonurek i w końcu instruktor płetwonurkowania KDP/CMAS. Krzysztof jest pasjona­tem nurkowania, który z dużą łatwością potrafi zaszczepić swoją pasję innym.
W niniejszej książce w sposób przystępny opisane zostały zagadnienia, których zrozu­mienie jest niezbędne do tego, aby bezpiecznie i komfortowo nurkować. Uwzględniona została przy tym specyfika polskich wód, które stawiają przed płetwonurkiem dużo wyż­sze wymagania niż ciepłe i przezroczyste wody mórz tropikalnych.
Podręcznik Płetwonurka P1 KDP/CMAS spełnia najwyższe standardy wyznaczone przez Światową Konfederację Działalności Podwodnej – CMAS.
Pragnę wyrazić wdzięczność Autorowi za wysiłek twórczy włożony w opracowanie podręcznika, a także wszystkim, którzy przyczynili się do jego powstania. Jednocześnie liczę, że będzie on dobrze służyć uczestnikom kursów organizowanych przez kluby i cen­tra nurkowe KDP PTTK oraz szerokiej rzeszy polskich płetwonurków.

Michał Górny
Przewodniczący KDP ZG PTTK