Żelazowo-aluminiowe intermetaliczne systemy powłokowe uzyskiwane z naddźwiękowego strumienia metalizacyjnego

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 1061
  • Dostępność: Jest
  • Autor: Cezary Senderowski
  • ISBN: 978-83-7798-227-3
  • Format / Liczba stron: B5 / 280
  • Oprawa: miękka
  • Wyd. / rok wydania: 1 / 2015
  • szt.
  • 73,50 zł

Prezentowana monografia zawiera zagadnienia dotyczące wielofunkcyjnych powłok intermetalicznych typu Fe-Al uzyskiwanych wysokoenergetycznymi metodami naddźwiękowymi – detonacyjną (Gas Detonation Spraying - GDS) i płomieniową naddźwiękową (High Velocity Oxygen Fuel - HVOF).

Szczególną uwagę skoncentrowano na specyficznych cechach wielofazowych warstw powierzchniowych otrzymywanych metodą detonacyjną z nominalnie kruchych faz międzymetalicznych z układu równowagi Fe-Al z udziałem faz tlenkowych.

Uwzględniając potencjalnie bardzo korzystne właściwości użytkowe fazy intermetalicznej FeAl w podwyższonej temperaturze oraz przesłanki warunkujące ograniczenie jej kruchości, zaprojektowano dwa hybrydowe systemy powłokowe z udziałem warstw pośrednich NiAl i NiCr dla powłoki FeAl jako zasadniczej. W efekcie realizowanych badań systemy te wdrożono pilotażowo w krajowym przemyśle energetycznym.