Formacje ekspresywne we współczesnym języku polskim

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 1247
 • Dostępność: Jest
 • Autor: Natalia Siudzińska
 • ISBN: 978-83-7798-239-6
 • Format / Liczba stron: B5 / 242
 • Oprawa: miękka
 • Wyd. / rok wydania: 1 / 2016
 • szt.
 • 36,75 zł 29,40 zł
 • Niedostępny

Książka jest poświecona derywatom ekspresywnym, motywowanym przez rzeczowniki pospolite, nazywające osoby.

Rzeczowniki te sa wyjątkowo ważne w naszych codziennych kontaktach, a przy tym stanowią liczną grupę leksykalną. Monografia stanowi próbę uporządkowania mechanizmów słowotwórczych, regulujących tworzenie formacji ekspresywnych od nazw osobowych we współczesnej polszczyźnie.
Podstawę materiałową pracy stanowią nie tylko formacje ekspresywne od nazw osobowych, ale również przykłady użycia tego typu formacji w wypowiedzi. Na szczególna uwagę w analizowanym materiale zasługują te nazwy osobowe, które motywują liczne formacje ekspresywne za pomoca nieproduktywnych formantów, jak np. nazwy gatunkowe oraz nazwy wskazujące na stopień pokrewieństwa i powinowactwa.