02 Metalurgia

Aluminki żelaza. Sekwencja przemian fazowych w procesie nieizotermicznego spiekania proszków żelaza i aluminium

Aluminki żelaza. Sekwencja przemian fazowych w procesie nieizotermicznego spiekania proszków żelaza i aluminium

Niniejsza monografia stanowi obszerne studium dotyczące sekwencji przemian fazowych zachodzących w trakcie procesu tworzenia fazy międzymetalicznej FeAl.

76,13 zł
60,90 zł
Materiały metalowe z udziałem faz międzymetalicznych

Materiały metalowe z udziałem faz międzymetalicznych

Prezentowana książka jest pierwszym krajowym monograficznym ujęciem problematyki w zakresie badań podstawowych, technologii wytwarzania i zastosowania stopów na osnowie faz międzymetalicznych, określanych mianem intermetali.

31,50 zł
Żelazowo-aluminiowe intermetaliczne systemy powłokowe uzyskiwane z naddźwiękowego strumienia metalizacyjnego

Żelazowo-aluminiowe intermetaliczne systemy powłokowe uzyskiwane z naddźwiękowego strumienia metalizacyjnego

Prezentowana monografia zawiera zagadnienia dotyczące wielofunkcyjnych powłok intermetalicznych typu Fe-Al uzyskiwanych wysokoenergetycznymi metodami naddźwiękowymi – detonacyjną (Gas Detonation Spraying - GDS) i płomieniową naddźwiękową (High Velocity Oxygen Fuel - HVOF).

73,50 zł