Polska polityka wewnętrzna i zewnętrzna w zwierciadle prasy rosyjskiej (2010–2016)

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 1314
  • Dostępność: Jest
  • Autor: Barbara Krucka
  • ISBN: 978-83-7798-262-4
  • Format / Liczba stron: B5 / 698
  • Oprawa: miękka
  • Wyd. / rok wydania: 1 / 2018
  • szt.
  • 80,85 zł

Książka przedstawia spojrzenie rosyjskich dziennikarzy na polską politykę wewnętrzną oraz zagraniczną w latach 2010-2016

Obejmuje takie zagadnienia, jak wybory, stosunki między partiami politycznymi, wpływ katastrofy smoleńskiej na polską rzeczywistość, działalność niektórych polityków, ważne wydarzenia społeczne. Komentatorzy prasowi obrazują także nasze relacje z Rosją, Ukrainą, Białorusią, Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi. Ocena zjawisk politycznych sytuuje się na osi wyznaczonej przez dwa przeciwstawne punkty aksjologiczne „plus” – „minus”, na przykład „зрелость” ‘dojrzałość’ – „ошибка” ‘błąd’.