Prace Filologiczne <br> Rocznik <br> Tom LXIV, część 2  (2014)

Prace Filologiczne
Rocznik
Tom LXIV, część 2 (2014)

Rocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego poświęcony językoznawstwu

42,00 zł
33,60 zł
Prace FILOLOGICZNE   Rocznik    Tom LXV (2014)

Prace FILOLOGICZNE Rocznik Tom LXV (2014)

Rocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego poświęcony językoznawstwu

42,00 zł
33,60 zł
Prace FILOLOGICZNE.  Seria językoznawcza.  Tom LXIII

Prace FILOLOGICZNE. Seria językoznawcza. Tom LXIII

Tom poświęcony tematyce korpusowej, zawiera 23 artykuły dotyczące korpusów języków słowiańskich

42,00 zł
33,60 zł
Prace FILOLOGICZNE. Rocznik. Tom LXVII (2015)

Prace FILOLOGICZNE. Rocznik. Tom LXVII (2015)

Rocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego poświęcony językoznawstwu

42,00 zł
33,60 zł
Prace FILOLOGICZNE. Tom LXVI (2015)

Prace FILOLOGICZNE. Tom LXVI (2015)

Rocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego poświęcony językoznawstwu

33,60 zł
Prace FILOLOGICZNE. Rocznik. Tom LXVIII (2016)

Prace FILOLOGICZNE. Rocznik. Tom LXVIII (2016)

Rocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego poświęcony językoznawstwu

42,00 zł
33,60 zł
W głąb specjalizacji znaczeń. Przysłówkowe metapredykaty atestacyjne

W głąb specjalizacji znaczeń. Przysłówkowe metapredykaty atestacyjne

Tytułowe wchodzenie w głąb specjalizacji znaczeń dokonuje się w tej pracy na trzech różnych płaszczyznach.

36,00 zł
Antroponimia historycznego pogranicza mazowiecko-podlaskiego w XVIII wieku na przykładzie parafii Stoczek w ówczesnym dekanacie kamieńczykowskim.  Imiona

Antroponimia historycznego pogranicza mazowiecko-podlaskiego w XVIII wieku na przykładzie parafii Stoczek w ówczesnym dekanacie kamieńczykowskim. Imiona

Książka jest próbą kompleksowej analizy imiennictwa chłopów i szlachty – zamieszkujących w XVIII wieku wiejską parafię Stoczek położoną na historycznym pograniczu Mazowsza i Podlasia.

47,25 zł
37,80 zł
Speculum Linguisticum. Vol. I

Speculum Linguisticum. Vol. I

Od redaktoraSpeculum Linguisticum to moje kolejne (po Depozytorium leksykalnym języka polskiego, wprowadzającym do obiegu naukowego fotocytatografię jako nowy standard dlawypowiedzi badaczy) prywatne przedsięwzięcie edytorskie.

42,00 zł
37,80 zł
Słownictwo lat 30. XX w. w obrazach i liczbach

Słownictwo lat 30. XX w. w obrazach i liczbach

Monografia prezentuje w skrócie 100 wybranych fotodokumentacji, czyli zeskanowanych cytatów tekstowych z materiałów z lat 30 oraz kilkaset starannie wybranych wykresów diachronicznych, ukazujących frekwencję słów oraz gniazd derywacyjnych w okresie 1800-2000.

49,35 zł
39,16 zł