Wyrażenia parentetyczne w strukturze wypowiedzi

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 902
  • Dostępność: Jest
  • Autor: Marzena Stępień
  • ISBN: 978-83-7798-200-6
  • Format / Liczba stron: B5 / 194
  • Oprawa: miękka
  • Wyd. / rok wydania: 1 / 2014
  • szt.
  • 33,60 zł 26,25 zł

Książka Wyrażenia parentetyczne w strukturze wypowiedzi - właściwości semantyczne, składniowe, prozodyczne przynosi odpowiedź na dwa ważne pytania: po pierwsze, czym jest parenteza; po drugie, czy należy ona w języku do narzędzi, czy też do działań na narzędziach.

Autorka dowodzi, że parentetyczność to złożona właściwość wyrażeń składająca się z trzech własności: kookurencyjności, czyli współwystępowania z pewnym wypowiedzeniem na określonych zasadach, posiadania odrębnej prozodii oraz pełnienia funkcji metatekstowej. Właściwość ta może zostać przypisana wyrażeniom pragmatycznie, na mocy ich użycia w określonej wypowiedzi, ale może również stanowić ich cechę inherentną (nieodłączną). I to właśnie wyrażeniom inherentnie parentetycznym, które do tej pory nie zostały systematycznie opisane, poświęcona jest druga część pracy.

 

Spis treści w formacie PDF

Fragment książki w formacie PDF