Trzy logistyki. Wojskowa, kryzysowa, rynkowa

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 1089
  • Dostępność: Jest
  • Autor: Krzysztof Ficoń
  • ISBN: 978-83-7798-172-6
  • Format / Liczba stron: B5 / 422
  • Oprawa: miękka lub twarda
  • Wyd. / rok wydania: 1 / 2015
  • szt.
  • 99,75 zł 60,00 zł

Zasadniczym walorem książki jest syntetyczny wykład podstawowych problemów metodologicznych i aplikacyjnych trzech najważniejszych w sensie teoretycznym i praktycznym nurtów we współczesnej logistyce.

Kierowana do rąk Czytelnika książka „Trzy logistyki. Wojskowa, kryzysowa, rynkowa” jest dziełem unikatowym, co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, w jednym tomie znalazły się trzy kluczowe kategorie aplikacji logistycznych, dotyczące logistyki wojskowej, kryzysowej i rynkowej. Po drugie, stanowi pewnego rodzaju reasumpcję dotychczasowego dorobku publikacyjnego autora, prezentowanego od lat w oficynie wydawniczej BEL Studio Sp. z o.o. Każdej z wyodrębnionych kategorii logistyki stosowanej został poświęcony oddzielny rozdział zredagowany według jednolitej zasady – podstawy teoretyczne i obszary aplikacyjne oraz zamykający rozdział przykładowy case studies.
W kolejnych rozdziałach zostały zwięźle omówione podstawowe problemy metodologiczne oraz kwestie aplikacyjne każdej kategorii rodzajowej logistyki – wojskowej, kryzysowej i rynkowej. Praktycznie każdy rozdział książki to oddzielne minikompendium wiedzy na temat wybranej kategorii logistyki. Taka kompozycja pozwala na indywidualną zadumę nad każdą kategorią oddzielnie i niezależnie, a jednocześnie na ogólną refleksję na gruncie holistycznej koncepcji systemów logistycznych. Wspólnym łącznikiem jest systemowe podejście do każdej logistyki oscylujące wokół filozofii odpowiednio konfigurowanych i zarządzanych łańcuchów dostaw.

Krzysztof Ficoń – prof. zw. Akademii Marynarki Wojennej i kierownik Zakładu Logistyki Uczelni Kwiatkowskiego w Gdyni. Obszarem naukowych zainteresowań są problemy aplikacyjne związane z teorią badań operacji, optymalizacją wielokryterialną, analizą systemową i matematycznym modelowaniem prakseologicznych systemów działania, bazującym na nowoczesnych technologiach komputerowych. Specjalizuje się w wykorzystaniu technologii informatycznych dla potrzeb zarządzania systemami i procesami logistycznymi rozpatrywanymi na gruncie logistyki wojskowej, jak też rynkowej i kryzysowej.

 

Spis treści w formacie PDF
Fragment książki w formacie PDF