Jurij D. APRESJAN
Z warsztatu leksykografa

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 234
  • Dostępność: Jest
  • szt.
  • 17,00 zł
Uroczystość wręczenia Profesorowi Jurijowi Apresjanowi dyplomu nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego (5.06.2012 r.) to okazja do zamanifestowania naszej radości z faktu uhonorowania naszego wielkiego Przyjaciela. Formą tej manifestacji niech będzie ten skromny tomik przekładów czterech tekstów z II tomu Izbrannych trudov (1995 r.), który udostępniamy polskiemu środowisku językoznawczemu (tom I – to przetłumaczona już na polski Leksičeskaja semantika).

Z warsztatu leksykografa


Jurij D. APRESJAN

  B5    142 strony    oprawa miękka 

ISBN   978-83-7798-035-4

Uroczystość wręczenia Profesorowi Jurijowi Apresjanowi dyplomu nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego (5.06.2012 r.) to okazja do zamanifestowania naszej radości z faktu uhonorowania naszego wielkiego Przyjaciela. Formą tej manifestacji niech będzie ten skromny tomik przekładów czterech tekstów z II tomu Izbrannych trudov (1995 r.), który udostępniamy polskiemu środowisku językoznawczemu (tom I – to przetłumaczona już na polski Leksičeskaja semantika).
O takim, a nie innym wyborze zadecydował fakt, że tom II poświęcony jest problemom związanym z realizacją koncepcji „integralnej leksykografii”. Gdyż jak wcześniej pisałam, kompatybilność słownika i gramatyki to według Jurija Apresjana jedna z najważniejszych cech leksykografii systemowej. Decydując się na taki właśnie wybór staramy się pokazać, jak ważny, integralny (i zintegrowany z wcześniejszymi pracami, a zatem spójny z całym dorobkiem) jest przedmiot zainteresowań Apresjana z ostatnich 25 lat. Mamy też nadzieję, ze być może nasz tomik przekładów da impuls do przetłumaczenia w niedalekiej przyszłości całego II tomu.
Te cztery teksty z Izbrannych trudov (rozdz. I.) to:
1.    Informacja składniowa w słowniku jednojęzycznym (Синтаксическая информация для толкого словаря, s. 114–134) .
2.    Informacja pragmatyczna w słowniku jednojęzycznym (Прагматическая информация для толкого словаря, s. 135–155)
3.    Konotacje jako składnik pragmatyki słowa (ujęcie leksykograficzne) (Коннотация как часть прагматики слова, s. 156–177)
4.    Performatywy w gramatyce i w słowniku (Перформативы в грамматике и в словаре, s. 199–218).
Do przekładów dołączona została kompletna Bibliografia prac Profesora Apresjana,
mająca na celu ułatwić polskiemu czytelnikowi orientację i dotarcie do konkretnych
tekstów Profesora.