250 tysięcy ciekawych słów. Leksykon przypomnień. Tom VII (Samowarek-VZLU) wyd. II

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 1279
 • Dostępność: w ciągu 3 dni
 • Autor: Jan Wawrzyńczyk
 • ISBN: 978-83-7798-507-6
 • Format / Liczba stron: B5 / 574
 • Oprawa: twarda
 • Wyd. / rok wydania: 2 / 2016
 • szt.
 • 99,98 zł 94,50 zł

Dobór haseł niniejszego opracowania jest subiektywny, ale podstawę tego doboru stanowi siatka haseł Słownika języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego (=SJPDor.).

To wielkie, jedenastotomowe dzieło zbiorowe, wydane w Warszawie w latach 1958-1969, jest bezcenne, gdyż daje kilkaset tysięcy cytatów ilustracyjnych z dokładnym, co do strony, wskazaniem źródła (a taka precyzja pozostaje wciąż ewenementem w polskiej leksykografii narodowej).

Moje ośmiotomowe opracowanie:

 • informuje, jakie hasła zawiera SJPDor.;
 • podaje do wielu haseł SJPDor., a także do wielu haseł nieobecnych w SJPDor., bibliografię wyrazową (wyrażeniową), tj. przytacza dokładne adresy bibliograficzne publikacji, w których te hasła są wzmiankowane, omawiane, analizowane – z punktu widzenia językoznawczego (zasadniczo niediachronicznego, nieetymologicznego) oraz „okołolingwistycznego”;
 • odnotowuje tysiące wyrazów, w tym nazw własnych, niewystępujących w obiegu leksykograficznym, ani w słownikach, ani w innych pracach poświęconych słownictwu;
 • wzbogaca cytatografię słownikarską języka polskiego, przytaczając przykłady użyć kontekstowych nieobecne w żadnym z kilkunastu powszechnie znanych słowników polszczyzny (od „Lindego” do „Dubisza”);
 • w poszukiwaniu nowych, ciekawych cytatów szeroko uwzględnia źródła tekstowe wykorzystane przez twórców SJPDor. tylko fragmentarycznie oraz źródła dostępne przed 1969 r., ale w pracach ekscerpcyjnych nad SJPDor. pominięte;
 • wyzyskuje – bez zahamowań autocenzuralnych – różnorodne teksty powstałe i wydane po zakończeniu prac nad SJPDor., ze szczególnym uwzględnieniem okresu 1989-2016.