Polityka, strategia, siła. Polityka i strategia bezpieczeństwa ekonomicznego Polski w latach 2004–2014

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 1296
  • Dostępność: Jest
  • Autor: Dawid Piekarz
  • ISBN: 978-83-7798-608-0
  • Format / Liczba stron: B5 / 242
  • Oprawa: miękka
  • Wyd. / rok wydania: 1 / 2017
  • szt.
  • 52,50 zł 48,30 zł

Przedmiotem rozważań książki jest analiza czynników i uwarunkowań politycznych systemu politycznego państwa wpływających na bezpieczeństwo ekonomiczne Polski w latach 2004–2014, a więc od momentu akcesji do Unii Europejskiej.

Książka zawiera studium przypadku działalność PKN Orlen SA – największego polskiego przedsiębiorstwa i trzeciej co do wielkości firmy naftowej w Europie Środkowo-Wschodniej jako kluczowego elementu systemu bezpieczeństwa ekonomicznego i energetycznego. Pozycja opisuje szczególną rolę w gospodarce narodowej, systemie bezpieczeństwa ekonomicznego i energetycznego.
Powstające w XXI w. definicje relacji państw z innymi podmiotami wskazują na konieczność równoległego zaistnienia dwóch czynników w postaci zasobów (czyli potencjału ludzkiego i bogactw naturalnych i surowcowych, potencjału ekonomicznego itp.) oraz czynnika woli, rozumianego jako zdolności podejmowania i realizacji przez czynnik polityczny ukierunkowanych decyzji pozostających w zakresie jego wpływu. Wykorzystanie zasobów – nie tylko militarnych czy politycznych, ale także ekonomicznych czy kulturowych generuje siłę pozwalającą na realizację strategicznych celów w polityce bezpieczeństwa wewnętrznego, jak i w relacjach zewnętrznych z państwowymi i niepaństwowymi podmiotami. Z tego powodu książka ta jest swego rodzaju podręcznikiem tworzenia i realizacji strategii gospodarczych.