2) geografia

Podstawy hydrogeomorfologii cieków górskich

Podstawy hydrogeomorfologii cieków górskich

W Polsce do rzadkości należą badania hydrobiologiczne, w których do opisu bądź oceny stanu ekosystemu cieku wykorzystuje się badania hydrologiczne.

29,40 zł