Turystyka żeglarska

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 998
  • Dostępność: Jest
  • Autor: Aleksandra ŁAPKO
  • ISBN: 978-83-7798-219-8
  • Format / Liczba stron: B5 / 162
  • Oprawa: miękka
  • Wyd. / rok wydania: 1 / 2015
  • szt.
  • 46,20 zł

Opinia o książce:
Książka jest pierwszą na polskim rynku wydawniczym publikacją, traktującą o ekonomicznych zagadnieniach turystyki żeglarskiej.

Jest to oryginalne kompendium teoretyczne, silnie podbudowane znajomością problematyki empirycznej. Autorka posiada bardzo dobre przygotowanie, zarówno naukowo-badawcze jak i praktyczne, związane z tą formą turystyki kwalifikowanej.
dr hab. Aleksander Panasiuk, prof. US
Uniwersytet Szczeciński

Książka ma charakter oryginalny i wnosi nowe podejście do problematyki kształtowania rynku turystycznego, ze szczególnym uwzględnieniem rynku turystyki żeglarskiej, w tym kreowania i oferowania produktu turystycznego w tym obszarze. Podjęte przez Autorkę rozważania dotyczą zarówno strony podażowej, jak i popytowej rynku turystyki żeglarskiej, co należy uznać za ważne i zasadne, szczególnie przy relatywnie słabym naświetleniu tego problemu w literaturze polskiej i zagranicznej. Zalety metodologiczne i poznawcze pracy zapewnią jej godną uwagi wartość teoretyczną i aplikacyjną.
dr hab. Beata Meyer,
prof. US Uniwersytet Szczeciński

Książka „Turystyka żeglarska” stanowi interesujące i w dużym stopniu oryginalne studium na temat uwarunkowań i kierunków rozwoju produktu turystyki żeglarskiej. Dotyczy problemu ważnego z punktu widzenia praktyki, gdyż produkt turystyczny może być podstawą podnoszenia poziomu konkurencyjności obszarów recepcji turystycznej.
dr hab. Agnieszka Niezgoda,
prof. UEP Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Spis treści w formacie PDF