Prace FILOLOGICZNE. Tom LXVI (2015)

Dodaj recenzję:
 • 1031
 • Dostępność: Jest
 • ISBN: ISSN 0138-0567
 • Format / Liczba stron: B5 / 304
 • Oprawa: miękka
 • Wyd. / rok wydania: 1 / 2015
 • szt.
 • 33,60 zł

Rocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego poświęcony językoznawstwu

 
 • Od redakcji
 • Jakub Gałka, Michał Jabłoński; Automatyczne rozpoznawanie dialektów i języków regionalnych  
 • Justyna Garczyńska; Wymowa samogłosek pochylonych w gwarze kurpiowskiej 
 • Justyna Garczyńska; Wpływ kontekstu palatalnego na wariantywność samogłosek w gwarze kurpiowskiej 
 • Stanisław Kacprzak, Mariusz Mąsior, Mariusz Ziółko; Automatyczna ekstrakcja i klasteryzacja głosek w sygnale mowy dla wielojęzykowej analizy porównawczej 
 • Piotr Kładoczny; Kategorie akustyczne w opisie semantycznym nazw dźwięku
 • Lilianna Konopska; Parametr VOT w dyslalii desonoryzacyjnej i w wymowie prawidłowej
 • Daniel Król, Anita Lorenc; Rozkład pola akustycznego w procesie artykulacji bocznej, nosowej i znazalizowanej w języku polskim
 • Małgorzata Krysiak; Mowa pod wpływem stresu
 • Ida Krzemińska-Albrycht; Analiza akustyczna samogłosek ustnych w mowie dziecka w okresie poniemowlęcym
 • Magdalena Majdak, Magdalena Igras; Metafory głosu – analiza akustyczna
 • Geoffrey Schwartz, Anna Balas, Arkadiusz Rojczyk; Granice słowa w języku polskim i angielskim: glotalizacja i łączenie
 • Robert Skoczek; Spontaniczna niemiecka wymowa standardowa – kodyfikacja a rzeczywistość
 • Daniel Śledziński; Podział tekstu transkrybowanego fonologicznie na sylaby dla zastosowań praktycznych związanych z przetwarzaniem sygnału mowy
 • Agnieszka Wagner; Akustyczne wyznaczniki rytmu w wypowiedziach mówców natywnych i nienatywnych języka polskiego
 • Agnieszka Wagner, Jolanta Bachan, Katarzyna Klessa, Grażyna Demenko; Przegląd wybranych aspektów analizy prozodii mowy spontanicznej na potrzeby technologii mowy

Spis treści w formacie PDF