Panowanie nad ryzykiem w ramach publicznego zarządzania kryzysowego

Dodaj recenzję:
  • 1318
  • Dostępność: Jest
  • Autor: Witold Skomra
  • ISBN: 978-83-7798-258-7
  • Format / Liczba stron: B5 / 196
  • Oprawa: miękka
  • Wyd. / rok wydania: 1 / 2018
  • szt.
  • 52,50 zł 42,00 zł

Publikacja pt. „Panowanie nad ryzykiem w ramach publicznego zarządzania kryzysowego” odnosi się do problematyki zarządzania ryzykiem w organizacji, w tym w administracji publicznej i u operatorów infrastruktury krytycznej.

Szeroko przedstawia definicje oraz aspekty prawne i teoretyczne bezpieczeństwa oraz zarządzania kryzysowego. W sposób nowatorski wskazuje na zagadnienie ryzyka operacyjnego, związanego z zakłóceniami w dostępie do zasobów, informacji i ludzi. Nieuwzględnianie ryzyka operacyjnego powoduje, że poprawnie zdefiniowane systemy reagowania zawodzą w konfrontacji z rzeczywistymi zdarzeniami. Dodatkowo książka omawia zagadnienie wykorzystania podejścia procesowego w zapewnieniu bezpieczeństwa lokalnego, regionalnego i narodowego. To podejście opiera się na spostrzeżeniu, że rzeczywiste procesy, w tym decyzyjne, przebiegają niezależnie od formalnej struktury organizacyjnej.

spis treści pdf

fragment pdf

Dr inż. Witold Skomra – Doradca w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Specjalista w zakresie bezpieczeństwa narodowego, zarządzania kryzysowego, oceny ryzyka i ochrony infrastruktury krytycznej. Kierownik projektu badawczo-rozwojowego pt. „Metodyka oceny ryzyka na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego RP”. Wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz na Politechnice Warszawskiej. Były strażak – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.