6) nauki o poznaniu i komunikacji społecznej

Retoryka artystyczna wobec wyzwań kulturowych, edukacyjnych i pedagogicznych XXI w.

Retoryka artystyczna wobec wyzwań kulturowych, edukacyjnych i pedagogicznych XXI w.

Książka jest próbą zdefiniowania pojęcia i zjawiska tolerancji poprzez wypowiedzi artystyczne, wywiady i działalność twórców, artystów, dziennikarzy, naukowców, organizacje społeczne.

46,20 zł
36,75 zł
Retoryka tolerancji

Retoryka tolerancji

Książka jest próbą zdefiniowania pojęcia i zjawiska tolerancji poprzez wypowiedzi artystyczne, wywiady i działalność twórców, artystów, dziennikarzy, naukowców, organizacje społeczne.  

25,00 zł
19,99 zł