<small>red.: Bolesław Gaziński</small> <br> Technika chłodnicza dla praktyków <br>  Przechowalnictwo żywności. Wydanie II

red.: Bolesław Gaziński
Technika chłodnicza dla praktyków
Przechowalnictwo żywności. Wydanie II

W książce omówiono obiegi chłodnicze wraz z przedstawieniem możliwości zastosowania do obliczeń programów komputerowych, czynniki chłodnicze i płyny chłodzące, zasady i metody przechowywania mięsa, pakowanie w modyfikowanej atmosferze (MAP), przechowalnictwo różnych owoców i warzyw, rodzaje i budowę komór, drzwi chłodniczych oraz meble chłodnicze wraz z zasadami projektowania instalacji chłodniczych do ich zasilania.

129,00 zł
Dariusz STARKOWSKI, Krzysztof BIEŃCZAK, Wiesław ZWIERZYCKI <br> Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy <br> Przepisy prawne <br> Tom II, wyd. 2

Dariusz STARKOWSKI, Krzysztof BIEŃCZAK, Wiesław ZWIERZYCKI
Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy
Przepisy prawne
Tom II, wyd. 2

Książka zawiera akty prawne stosowane w transporcie drogowym. Dokumenty i kwalifikacje kierowcy w transporcie. Formularze umów i zaświadczeń wymagane przy wykonywaniu przewozu osób lub rzeczy, na podstawie odrębnych przepisów, umów międzynarodowych i konwencji.

114,45 zł
Dariusz STARKOWSKI, Krzysztof BIEŃCZAK, Wiesław ZWIERZYCKI <br> Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy <br> Transport kołowo-drogowy <br>  Tom V

Dariusz STARKOWSKI, Krzysztof BIEŃCZAK, Wiesław ZWIERZYCKI
Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy
Transport kołowo-drogowy
Tom V

Poradnik opracowano z myślą o kierowcach w transporcie drogowym,zobowiązanych do uzyskania Świadectwa Kwalifikacji Zawodowych, a także o osobach funkcyjnych zarządzających transportem drogowym, którzy przygotowują się do uzyskania Certyfikaty Kompetencji Zawodowej. Obydwa te dokumenty należy posiadać przy ubieganiu się o Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Specjalistyczny kompetentny zespół autorski daje gwarancję zebrania w jednym tytule aktualnej i kompleksowej wiedzy praktycznej w zakresie transportu drogowego.

149,00 zł
Klimatyzacja pojazdów samochodowych; wyd. II

Klimatyzacja pojazdów samochodowych; wyd. II

Publikacja wypełniająca niszę w literaturze technicznej traktującej o klimatyzacji pojazdów mechanicznych.

90,00 zł
Ogrzewnictwo praktyczne

Ogrzewnictwo praktyczne

Jest to tłumaczenie niemieckiego bestsellera „Handbuch der Klimatechnik” Band 1: Grundlagen wydawnictwa C.F. Muller. "PORADNIK KLIMATYZACJI" to nowa pozycja adresowana do osób związanych z branżą klimatyzacyjną zarówno w sposób praktyczny jak i czysto teoretyczny. Podręcznik światowej sławy dostępny teraz również w polskiej wersji językowej.

144,90 zł
138,00 zł
Poradnik klimatyzacji.  Tom 1:  Podstawy

Poradnik klimatyzacji. Tom 1: Podstawy

"PORADNIK KLIMATYZACJI" to pozycja adresowana do osób związanych z branżą klimatyzacyjną zarówno w sposób praktyczny jak i czysto teoretyczny.

153,30 zł
146,00 zł
Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy. Kompendium wiedzy praktycznej. Zabezpieczenia ładunków oraz zagadnienia techniczno-eksploatacyjne w transporcie drogowym. Tom I

Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy. Kompendium wiedzy praktycznej. Zabezpieczenia ładunków oraz zagadnienia techniczno-eksploatacyjne w transporcie drogowym. Tom I

Jest to pozycja wydawnicza adresowana do osób zawodowo związanych z branżą motoryzacyjną, zawodowych kierowców, przewoźników, spedytorów, właścicieli przedsiębiorstw transportowych, ośrodków kształcenia i doskonalenia zawodowego kierowców, organizacji samorządowych i stowarzyszeń transportowo-spedycyjnych.

89,00 zł
Środowisko wewnętrzne, wentylacja i wyposażenie technologiczne pomieszczeń inwentarskich. Bydło, kozy, owce

Środowisko wewnętrzne, wentylacja i wyposażenie technologiczne pomieszczeń inwentarskich. Bydło, kozy, owce

Poradnik, zawierający informacje o różnych rozwiązaniach technicznych w zakresie klimatyzacji, wentylacji i wyposażenia technologicznego pomieszczeń inwentarskich.

84,00 zł
80,00 zł
Technika klimatyzacyjna dla praktyków. Klimatyzacja pojazdów samochodowych

Technika klimatyzacyjna dla praktyków. Klimatyzacja pojazdów samochodowych

Kompendium wiedzy z zakresu klimatyzacji pojazdów samochodowych.

98,00 zł