Atergownik japońsko-polski. Porządek translandowy

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 984
  • Dostępność: Jest
  • Autor: Marek A. Iwanowski
  • ISBN: 978-83-7798-138-2
  • Format / Liczba stron: B5 / 414
  • Oprawa: miękka
  • Wyd. / rok wydania: 1 / 2014
  • szt.
  • 88,00 zł 73,50 zł

Pojęcie-synonim ‘atergownik’ stworzył i poręczny syntetyzm atergownik ukuł Jan Wawrzyńczyk1. Tamże zaproponował grupę niezbędnych w praktyce prac nad indeksami i słownikami a tergo nazw: atergologia, atergolog, atergologiczny, atergotechnika, atergo­techniczny, atergozbiór.

Nadszedł czas, by mówić o atergologii monolingwalnej i atergologii bilingwalnej. O ile pierwsza jest lingwistom dość znana, to początki drugiej są niedawne i łączyć je należy w pierwszej kolejności z nazwiskiem Piotra Wierzchonia, który skonstruował dwa unikatowe, wielkiej objętości, atergowniki na materiale rosyjsko-polskim, zawierające po ok. 120 tys. par przekładowych.

Materiał japoński pojawił się w małym, mającym charakter prezentacyjny, wyborze we wzmiankowanej publikacji J. Wawrzyńczyka (2013), w porządku translandowym, z translatami rosyjskimi. Mimo szczupłości i ograniczenia tematycznego leksyki ujawnił on pewne podstawowe rysy morfologii języka japońskiego. Wczytywanie się w ten eksperymentalny zestaw par inspiruje do dalszych wysiłków w porządkowaniu słownikowych par przekładowych z translatami pochodzącymi z języków genetycznie pokrewnych.

Niniejszy tom jest pierwszym w dziejach leksykografii przekładowej opracowaniem atergologicznym par japońsko-polskich. Przedstawia w porządku translandowym ponad 18 588 jednostek języka ogólnego. Liczbę tę należy uznać już za pokaźną, obejmuje ona z nadmiarem jednostki tzw. języka bazowego i umożliwia dokonywanie wstępnych analiz porównawczych w obszarze lingwistyki konfrontatywnej i kontrastywnej. Omówienie zasad selekcji owych 18 588 par zostanie przedstawione w odrębnej publikacji (w tomie II serii „Opuscula Iaponica et Slavica”), tutaj niech przemówi do osób zainteresowanych atergologią bilingwalną, japońsko-polską, sama materia leksykalna. Już w takiej masie wydaje się ona poznawczo intrygująca.

Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości uda mi się opublikować komplementarny atergownik (w układazie translatowym), a następnie atergowniki zawierające obszerniejszy wybór par przekładowych.

 

 

 

Spis treści w formacie PDF
Fragment książki w formacie PDF