Krzysztof ROJEK <br> Podręcznik płetwonurka <br> P1 KDP/CMAS

Krzysztof ROJEK
Podręcznik płetwonurka
P1 KDP/CMAS

Szkolenie na stopień płetwonurka P1 KDP/CMAS jest najważniejszym etapem pod­wodnej edukacji, dlatego Komisja Działalności Podwodnej PTTK zdecydowała się powie­rzyć przygotowanie podręcznika instruktorowi, który posiada duże doświadczenie peda­gogiczne. Autor jest od dzieciństwa związany z wodą – najpierw jako pływak, następnie płetwonurek i w końcu instruktor płetwonurkowania KDP/CMAS. Krzysztof jest pasjona­tem nurkowania, który z dużą łatwością potrafi zaszczepić swoją pasję innym.

65,00 zł