5) budowa i eksploatacja maszyn

<small>Urszula Jastrzębska</small><br> <span style="color: #800000;">Podstawy działalności gospodarczej w branży samochodowej</span>

Urszula Jastrzębska
Podstawy działalności gospodarczej w branży samochodowej

W napisanym zgodnie z nową podstawą programową kształcenia w zawodach (z 2012 roku) ilustrowanym podręczniku podano ogólne zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej, scharakteryzowano poszczególne rodzaje przedsiębiorstw samochodowych, opisano zasady podejmowania, prowadzenia i kończenia działalności gospodarczej oraz przeanalizowano koszty i przychody z działalności gospodarczej.

42,85 zł
37,28 zł
<small>Torsten Schmidt</small><br><span style="color: #800000;"> Klimatyzacja samochodowa w praktyce warsztatowej. Budowa, obsługa, diagnostyka</span>

Torsten Schmidt
Klimatyzacja samochodowa w praktyce warsztatowej. Budowa, obsługa, diagnostyka

Bogato ilustrowany, praktyczny poradnik poświecony budowie, obsłudze i diagnozowaniu współczesnych układów klimatyzacji występujących w samochodach osobowych.

52,50 zł
49,88 zł
<small>red.: Bolesław Gaziński</small> <br> Technika chłodnicza dla praktyków <br>  Przechowalnictwo żywności. Wydanie II

red.: Bolesław Gaziński
Technika chłodnicza dla praktyków
Przechowalnictwo żywności. Wydanie II

W książce omówiono obiegi chłodnicze wraz z przedstawieniem możliwości zastosowania do obliczeń programów komputerowych, czynniki chłodnicze i płyny chłodzące, zasady i metody przechowywania mięsa, pakowanie w modyfikowanej atmosferze (MAP), przechowalnictwo różnych owoców i warzyw, rodzaje i budowę komór, drzwi chłodniczych oraz meble chłodnicze wraz z zasadami projektowania instalacji chłodniczych do ich zasilania.

129,00 zł
<small>Przemysław Kubiak, Marek Zalewski</small><br> <span style="color: #800000;">Pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych </span>

Przemysław Kubiak, Marek Zalewski
Pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych

Podręcznik Pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych jest dopuszczony do użytku szkolnego na poziomie technikum, przeznaczony do kształcenia w zawodzie technik pojazdów samochodowych.

47,60 zł
40,46 zł
<small>Praca zbiorowa </small><br> <span style="color: #800000;">Napędy hybrydowe, ogniwa paliwowe i paliwa alternatywne</span>

Praca zbiorowa
Napędy hybrydowe, ogniwa paliwowe i paliwa alternatywne

Budowa i działanie hybrydowych układów napędowych, zawierających silnik spalinowy i co najmniej jeden silnik elektryczny, wykorzystywanych coraz powszechniej w pojazdach samochodowych.

54,60 zł
52,40 zł
<small>Marek Brzeżański</small><br><span style="color: #800000;"> Czujniki w pojazdach samochodowych</span>

Marek Brzeżański
Czujniki w pojazdach samochodowych

Zwięzły, przejrzyście i bogato zilustrowany informator, przedstawiający budowę i działanie wszystkich rodzajów czujników wykorzystywanych w elektronicznych układach sterowania pojazdów samochodowych

57,40 zł
54,53 zł
<small>Krzysztof Wiśniewski</small><br><span style="color: #800000;">Leksykon skrótów. Motoryzacja</span>

Krzysztof Wiśniewski
Leksykon skrótów. Motoryzacja

Leksykon stanowiący encyklopedyczny słownik skrótów używanych w motoryzacji, zawierający ponad 1700 skrótów oraz akronimów nazw pochodzących z różnych języków.

29,40 zł
27,93 zł
<small>Krzysztof Trzeciak</small><br><span style="color: #800000;"> Diagnostyka samochodów osobowych</span>

Krzysztof Trzeciak
Diagnostyka samochodów osobowych

Podstawowe wiadomości z zakresu ogólnej diagnostyki samochodu osobowego.

52,35 zł
49,73 zł
<small>Kazimierz Baczewski, Tadeusz Kałdoński</small><br><span style="color: #800000;"> Paliwa do silników o zapłonie samoczynnym</span>

Kazimierz Baczewski, Tadeusz Kałdoński
Paliwa do silników o zapłonie samoczynnym

Opis współczesnych paliw przeznaczonych do silników o zapłonie samoczynnym, ich własności, parametrów i wymagań, a także zasad przechowywania i dystrybucji.

46,20 zł
43,89 zł
<small>Karol F. Abramek, Mirosław Uzdowski</small><br><span style="color: #800000;"> Podstawy obsługiwania i napraw</span>

Karol F. Abramek, Mirosław Uzdowski
Podstawy obsługiwania i napraw

W podręczniku przedstawiono najistotniejsze zagadnienia związane z eksploatacją i naprawą pojazdów samochodowych.

56,00 zł
48,72 zł