<small>Jerzy Merkisz, Jacek Pielecha, Stanisław Radzimirski</small><br><span style="color: #800000;">Emisja zanieczyszczeń motoryzacyjnych w świetle nowych przepisów Unii Europejskiej</span>

Jerzy Merkisz, Jacek Pielecha, Stanisław Radzimirski
Emisja zanieczyszczeń motoryzacyjnych w świetle nowych przepisów Unii Europejskiej

Opis obowiązujących przepisów Unii Europejskiej, dotyczących emisji zanieczyszczeń przez pojazdy samochodowe, które zostały znacznie zmienione w latach 2006-2011.

54,60 zł
46,41 zł
Bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwie samochodowym. Podręcznik

Bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwie samochodowym. Podręcznik

W napisanym zgodnie z nową podstawą programową kształcenia w zawodach (z 2012 roku) ilustrowanym podręczniku zawarto ogólne zagadnienia organizacyjne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów i zasad bhp.

43,00 zł
40,85 zł
Kwartalnik Prawa Publicznego nr 1–2/2007

Kwartalnik Prawa Publicznego nr 1–2/2007

Pojedyncze egzemplarze dostępne w sprzedaży internetowej. Pojedyncze artykuły dostępne w formie elektronicznej – pliki pdf.

31,50 zł
Kwartalnik Prawa Publicznego nr 4/2007

Kwartalnik Prawa Publicznego nr 4/2007

Pojedyncze egzemplarze dostępne w sprzedaży internetowej. Pojedyncze artykuły dostępne w formie elektronicznej – pliki pdf.

31,50 zł
Prawnomiędzynarodowe aspekty zmian klimatycznych

Prawnomiędzynarodowe aspekty zmian klimatycznych

Celem niniejszego opracowania było przeprowadzenie kompleksowej analizy dokumentów międzynarodowych dotyczących problemu zmian klimatycznych.

63,00 zł
46,20 zł
Prawo transportu lądowego

Prawo transportu lądowego

Niniejszy podręcznik zawiera syntetycznie opracowane uregulowania prawa transportu lądowego, głównie drogowego (samochodowego) i kolejowego, ujęte w jasny i przystępny sposób.

51,80 zł
44,03 zł
Urządzenia chłodnicze i przepisy prawne. Technika chłodnicza dla praktyków

Urządzenia chłodnicze i przepisy prawne. Technika chłodnicza dla praktyków

Tematyka poradnika obejmuje stosowanych w instalacjach chłodniczych sprężarek (tłokowych, scroll, śrubowych, rotacyjnych), skraplaczy, chłodnic powietrza i cieczy, zbiorników cieczy,a także chłodnic międzystopniowych i ich zastosowania.

135,45 zł
129,00 zł