Litwa – polityka, bezpieczeństwo, gospodarka. Nowy ład geopolityczny w regionie Morza Bałtyckiego

Dodaj recenzję:
  • 366
  • Dostępność: Jest
  • Autor: Józef Zawadzki
  • ISBN: 978-83-61208-02-0
  • Format / Liczba stron: B5 / 84
  • Oprawa: twarda
  • szt.
  • 62,00 zł

Nowy ład geopolityczny w regionie Morza Bałtyckiego, który powstał po rozpadzie Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich ukształtował szereg nowych państw, w tym również Litwę.

Litwa to niewielkie państwo położone nad Morzem Bałtyckim, plasujące się wśród 9 państw regionu Bałtyku pod względem ludności na 7. miejscu, a pod względem powierzchni terytorium na miejscu 6. Po wejściu w struktury Paktu Północnoatlantyckiego (29 marca 2004 r.) i Unii Europejskiej (1 maja 2004 r.) Republika Litwy na trwałe wpisała się w struktury euroatlantyckie umacniając swoją pozycję jako rzetelnego partnera politycznego, gospodarczego i militarnego, który ma coraz większy wpływ na kształtowanie ładu międzynarodowego w regionie i poza nim.
Po odzyskaniu niepodległości po prawie 50 latach okupacji sowieckiej Litwa przystąpiła do budowy dobrosąsiedzkich stosunków z państwami regionu, nawet z Federacją Rosyjską, sukcesorem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Obecna pozycja Litwy w międzynarodowej polityce bezpieczeństwa regionu Bałtyku i budowania stabilności dobitnie pokazuje, że nawet stosunkowo niewielkie państwo, odpowiednio określając zadania polityki bezpieczeństwa i stosownie je realizując, przy jednoczesnej konsekwencji, może stać się ważnym graczem na arenie międzynarodowej. Niniejsze opracowanie zawiera charakterystykę państwa litewskiego, opisuje podstawy polityki obronnej i zagranicznej, a w tym jej bezpieczeństwa. W pracy przedstawione zostały siły zbrojne niepodległej Litwy, ze szczególnym uwzględnieniem sił morskich, które w ostatnich latach wyraźnie wzmacniają swój potencjał bojowy.