BEL Studio Sp. z o.o.

Zbiór zadań z algebry liniowej część 1

Zbiór zadań z algebry liniowej część 1

Niniejszy zbiór zadań zawiera tematy kolokwiów i egzaminów z algebry I oraz wybrane zadania z wydanego przez Oficynę Wydawniczą SGH podręcznika pt. „Algebra liniowa” autorstwa dr. Jacka Kłopotowskiego.

26,25 zł
21,00 zł
Przegląd Historyczno-Wojskowy nr 1/2007 (216)

Przegląd Historyczno-Wojskowy nr 1/2007 (216)

KWARTALNIK. Dostępny również w prenumeracie. Do kupienia także w PDFie – pojedyncze artykuły – po 20,00 zł

21,60 zł
Przegląd Historyczno-Wojskowy nr 2/2007 (217)

Przegląd Historyczno-Wojskowy nr 2/2007 (217)

KWARTALNIK. Dostępny również w prenumeracie. Do kupienia także w PDFie – pojedyncze artykuły – po 20,00 zł

21,60 zł
Przegląd Historyczno-Wojskowy nr 3/2007 (218)

Przegląd Historyczno-Wojskowy nr 3/2007 (218)

KWARTALNIK. Dostępny również w prenumeracie. Do kupienia także w PDFie – pojedyncze artykuły – po 20,00 zł

21,60 zł
Przegląd Historyczno-Wojskowy nr 4/2007 (219)

Przegląd Historyczno-Wojskowy nr 4/2007 (219)

KWARTALNIK. Dostępny również w prenumeracie. Do kupienia także w PDFie – pojedyncze artykuły – po 20,00 zł

21,60 zł
Przegląd Historyczno-Wojskowy nr 5/2007 (220)

Przegląd Historyczno-Wojskowy nr 5/2007 (220)

KWARTALNIK. Dostępny również w prenumeracie. Do kupienia także w PDFie – pojedyncze artykuły – po 20,00 zł

21,60 zł
Przegląd Historyczno-Wojskowy nr 1/2009 (226)

Przegląd Historyczno-Wojskowy nr 1/2009 (226)

KWARTALNIK. Dostępny również w prenumeracie. Do kupienia także w PDFie – pojedyncze artykuły – po 20,00 zł

21,60 zł
Przegląd Historyczno-Wojskowy nr 3/2009 (228)

Przegląd Historyczno-Wojskowy nr 3/2009 (228)

KWARTALNIK. Dostępny również w prenumeracie. Do kupienia także w PDFie – pojedyncze artykuły – po 20,00 zł

21,60 zł
Przegląd Historyczno-Wojskowy nr 2/2009 (227)

Przegląd Historyczno-Wojskowy nr 2/2009 (227)

KWARTALNIK. Dostępny również w prenumeracie. Do kupienia także w PDFie – pojedyncze artykuły – po 20,00 zł

21,60 zł
Polski Rocznik Muzykologiczny 2010

Polski Rocznik Muzykologiczny 2010

Niniejszy tom „Polskiego Rocznika Muzykologicznego” Chopinowi i tym muzykom, którym przyszło żyć na obczyźnie oraz walczyć o niezależność własną i swej sztuki. Artykuły zawarte w ni­niejszym tomie w większości poświęcone są tytułowym kwestiom naświetlając je z różnych stron, w porządku chronologicznym. Tom kończy zapis wypowiedzi panelowych „Twórca między ojczyzną i ob­czyzną”. Panel ten wieńczył XXXIX Konferencję Muzykologiczną Związku Kompozytorów Polskich „Ledwie pamiętam... jak w kraju śpie­wają” (F. Chopin). Kompozytor na obczyźnie, która odbyła się na Uni­wersytecie Muzycznych Fryderyka Chopina w Warszawie w dniach 28-29 maja 2010 roku. Większość materiałów z tej konferencji opublikowano w „Forum Muzykologicznym” 2010.

21,60 zł