250 tysięcy ciekawych słów. Leksykon przypomnień. Tom V (Prog-Tó)

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 995
 • Dostępność: Jest
 • Autor: Jan Wawrzyńczyk
 • ISBN: 978-83-7798-215-0
 • Format / Liczba stron: B5 / 734
 • Oprawa: miękka
 • Wyd. / rok wydania: 1 / 2014
 • szt.
 • 103,95 zł 84,00 zł

Dobór haseł niniejszego opracowania jest subiektywny, ale podstawę tego doboru stanowi siatka haseł Słownika języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego (=SJPDor.).

Dobór haseł niniejszego opracowania jest subiektywny, ale podstawę tego doboru stanowi siatka haseł Słownika języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego (=SJPDor.).

Moje sześciotomowe opracowanie:
 • informuje, jakie hasła zawiera SJPDor.;  podaje do wielu haseł SJPDor., a także do wielu haseł nieobecnych w SJPDor.,
 • bibliografię wyrazową (wyrażeniową), tj. przytacza dokładne adresy bibliograficzne publikacji, w których te hasła są wzmiankowane, omawiane, analizowane z punktu widzenia językoznawczego (zasadniczo niediachronicznego, nieetymologicznego) oraz „okołolingwistycznego”;
 • odnotowuje tysiące wyrazów, w tym nazw własnych, niewystępujących w obiegu leksykograficznym, ani w słownikach, ani w innych pracach poświęconych słownictwu;
 • wzbogaca cytatografię słownikarską języka polskiego, przytaczając przykłady użyć kontekstowych nieobecne w żadnym z kilkunastu powszechnie znanych słowników polszczyzny (od „Lindego” do „Dubisza”);
 • w poszukiwaniu nowych, ciekawych cytatów szeroko uwzględnia źródła tekstowe wykorzystane przez twórców SJPDor. tylko fragmentarycznie oraz źródła dostępne przed 1969 r., ale w pracach ekscerpcyjnych nad SJPDor. pominięte;
 •  wyzyskuje bez zahamowań autocenzuralnych różnorodne teksty powstałe i wydane po zakończeniu prac nad SJPDor., ze szczególnym uwzględnieniem okresu 1989-2013.