Indeks Tematyczno-Chronologizacyjny 1918–1939. Państwo i społeczeństwo. Tom 5; część 2

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 1418
  • Dostępność: Jest
  • Autor: Łukasz Borchman, Filip Graliński, Michał Jankowski, Piotr Wierzchoń
  • ISBN: 978-83-7798-545-8
  • Format / Liczba stron: B5 / 536
  • Oprawa: twarda, szyta
  • Wyd. / rok wydania: 1 / 2021
  • szt.
  • 130,00 zł

Prezentowany tom ujmuje słownictwo z domeny państwo i społeczeństwo, związane z takimi polami tematycznymi, jak: oświata, polityka, prawo, pedagogika, administracja itp.

Tom V, część 2

Przedkładana publikacja to wynik projektu 50 000 słów. Indeks tematycznochronologizacyjny 1918–1939 (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – „Tradycja”), w którym wykorzystano duży zasób tekstów (kilkadziesiąt tysięcy obiektów) z lat 1918–1939, a więc z okresu relatywnie najsłabiej zbadanego i zinwentaryzowanego, jeżeli chodzi o polszczyznę XX wieku. Teksty, które ekscerpowano i później tematycznie klasyfikowano, umieszczone są przede wszystkim w ogólnodostępnej bazie o nazwie Federacja Bibliotek Cyfrowych. Dla efektywnej realizacji zadania rekonstrukcji językowego obrazu świata okresu międzywojennego konieczne było zbadanie oryginalnych tekstów z terenów Rzeczypospolitej. Zasób ten pozwolił na prześledzenie problemów, które zajmowały ówczesnego Polaka. Indeks tematyczny wraz z oryginalnie przedstawionymi cytatami z lat 1918–1939 wypełnia (częściowo – pozostało wiele materiału do ekscerpcji) bolesną lukę leksykograficzno-chronologizacyjną i przyczynia się do pełniejszego zdefiniowania tożsamościowego narodu polskiego oraz sytuacji krajowej po odzyskaniu niepodległości, jak też odkrywa (niektóre odkrycia leksykalne postrzegamy wręcz w randze rewelacji) wątki i problemy kodowane w słownictwie dwudziestolecia międzywojennego. Interesowały nas w ekscerpcji głównie słowa złożone (composita), które oddają swoją strukturą pokomplikowanie, subtelność, wyszukaność (nieinfantylność), generalnie: itp. (sic!) zasobu leksykalnego przedwojennego Polaka.