Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych. Część 1. Wyposażenie elektryczne i elektromechaniczne

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 1136
  • Dostępność: Jest
  • Autor: Krzysztof Pacholski
  • ISBN: 78-83-206-1821-1
  • Format / Liczba stron: B5 / 284
  • Oprawa: miękka
  • Wyd. / rok wydania: 1 / dodruk / 2014
  • szt.
  • 43,40 zł 40,00 zł

Pierwsza część podręcznika poświęconego wyposażeniu elektrycznemu i elektronicznemu pojazdów samochodowych.

Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych
Część 1
Wyposażenie elektryczne i elektromechaniczne

Podręcznik dla techników
Charakterystyczną cechą tego podręcznika jest połączenie wiadomości teoretycznych dotyczących budowy i działania poszczególnych zespołów i układów z praktycznymi informacjami o typowych niesprawnościach, diagnostyce, obsłudze i naprawie. W książce opisano między innymi podstawowe pojęcia z zakresu elektrotechniki, obwody elektryczne prądu stałego, pole elektryczne i magnetyczne, podstawowe podzespoły elektroniczne, obwody prądu przemiennego, podstawy miernictwa elektrycznego, układ zasilania elektrycznego pojazdów, układ rozruchu silników spalinowych oraz silniki prądu przemiennego w samochodach. Po każdym rozdziale zamieszczono pytania kontrolne i zadania do samodzielnego rozwiązania, mające pomóc w ugruntowaniu nabytej wiedzy. Odbiorcy podręcznika: uczniowie kształcący się w zawodzie technik pojazdów samochodowych, uczniowie szkół o pokrewnym profilu kształcenia, osoby zdobywające kwalifikacje zawodowe w ramach kształcenia pozaszkolnego oraz zajmujące się działalnością praktyczną w zakresie techniki samochodowej. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach do nauczania zawodu technik pojazdów samochodowych na poziomie technikum i szkoły policealnej. Rok dopuszczenia do użytku szkolnego MEN 2011.