Budowa dróg - podstawy projektowania

Dodaj recenzję:
  • 977
  • Dostępność: Jest
  • Autor: Wiesław Stanisław Młodożeniec
  • ISBN: 978-83-7798-137-5
  • Format / Liczba stron: B5 / 330
  • Oprawa: miękka lub twarda
  • Wyd. / rok wydania: 3 / 2014
  • szt.
  • 55,00 zł 50,00 zł

Inaczej jednak czyta „warunki techniczne” inżynier, a inaczej student, stąd podręcznik pomocny w stawianiu pierwszych kroków w projektowaniu dróg.

Projektowanie jest przedsięwzięciem skomplikowanym, wymagającym wiedzy z zakresu zasad i metod projektowania geometrii dróg, tzn. projektowania przebiegu drogi w planie, w przekroju podłużnym w powiązaniu z wymiarowaniem przekrojów poprzecznych, które z kolei są powiązane z rozwiązaniami konstrukcji nawierzchni i sposobu odwodnienia. Ponadto przy projektowaniu należy uwzględniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania, nośności i stateczności konstrukcji, bezpieczeństwa z uwagi na możliwość wystąpienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia, ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przed nadmiernym hałasem, wibracjami, zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleb, a także korzystania z dróg przez osoby niepełnosprawne. Zagadnienia te są ogólnie znane, prezentowane są one między innymi w dokumentach normatywnych. Inaczej jednak czyta „warunki techniczne” inżynier, a inaczej student, stąd zrodziła się myśl napisania podręcznika, który byłby pomocny w stawianiu pierwszych kroków w projektowaniu dróg. W celu łatwiejszego zrozumienia poszczególnych zagadnień zilustrowano je schematami lub fotografiami.

Od autora (do wydania trzeciego)
Trzecie wydanie podręcznika Budowa dróg, podstawy projektowania, powstało z powodu wprowadzenia istotnych zmian dotyczących projektowania konstrukcji nawierzchni drogowych. Wprowadzono do wykorzystania dwa nowe katalogi: Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (KTKNPiP) oraz Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych (KTKNS). W poprzednich wydaniach powoływano się na KTKNPiP z 1997 r. i KTKNS z 2001 r. Od wydania drugiego nastąpił duży postęp technologiczny w budowie dróg, wprowadzono nowe normy i wymagania techniczne dostosowane do normalizacji europejskiej.
Nowe katalogi umożliwiają projektantom wybór właściwej konstrukcji nawierzchni spośród wielu przedstawionych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych. Różnią się one od poprzednich katalogów między innymi tym, że przedstawiają różnorodne formy kształtowania dolnych warstw konstrukcji nawierzchni i ulepszonego podłoża. Stąd konieczność radykalnych zmian w rozdziale szóstym.
Dokonano też uzupełnień i zmian, wynikających z aktualizacji Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
Ponadto uwzględniono uwagi i wskazówki osób korzystających z podręcznika.

Za wszystkie uwagi i pomoc serdecznie dziękuję!
Wiesław Stanisław Młodożeniec
Warszawa, 04.10.2014 r.

Spis treści w formacie PDF