Russell Bradford
Podstawy sieci komputerowych

Dodaj recenzję:
  • 1189
  • Dostępność: Jest
  • szt.
  • 61,60 zł 53,59 zł
Podręcznik zawierający podstawowe zagadnienia związane z organizacją i wykorzystaniem sieci globalnej (Internet) ze szczególnym uwzględnieniem protokołów transmisji danych.
Podstawy sieci komputerowych

Russell Bradford

  195x246 mm    308 stron    oprawa miękka  
  wyd.: 1    2009  

ISBN   978-83-206-1736-8

Podręcznik zawierający podstawowe zagadnienia związane z organizacją i wykorzystaniem sieci globalnej (Internet) ze szczególnym uwzględnieniem protokołów transmisji danych. W kolejnych rozdziałach opisano poszczególne warstwy protokołów, od najniższej (warstwa fizyczna) do najwyższej (warstwa aplikacji). Wyjaśniono celowość poszczególnych warstw, realizację i możliwe do uzyskania parametry. Ostatni rozdział poświęcono problemom bezpieczeństwa danych, odgrywającym coraz istotniejszą rolę w tej dziedzinie. Po każdym rozdziale zamieszczono zestaw ćwiczeń zalecanych do samodzielnego rozwiązania. Sposób ujęcia jest jasny i precyzyjny. Pojęcia, zasady działania i opisy rozwiązań są wprowadzane w systematyczny sposób. Wiedza jest przekazywana w sposób uporządkowany. Odbiorcy książki: studenci studiów I stopnia kierunku Informatyka oraz kierunków pokrewnych, uczniowie techników elektronicznych i informatycznych, a także inżynierowie zajmujący się sieciami komputerowymi.