Leon Prochowski
Mechanika ruchu

Dodaj recenzję:
  • 1154
  • Dostępność: Jest
  • szt.
  • 51,80 zł 49,21 zł
Podręcznik akademicki, w którym wyjaśniono podstawowe zagadnienia bezpiecznego ruchu samochodu.

Mechanika ruchu


Leon Prochowski

  B5    218 strony    oprawa twarda  
  wyd.: 2    2013  

ISBN   978-83-206-1701-6

Podręcznik akademicki, w którym wyjaśniono podstawowe zagadnienia bezpiecznego ruchu samochodu. Ułatwia poznanie najważniejszych zagadnień mechaniki ruchu pojazdu, zwłaszcza relacji pomiędzy działaniem kierowcy a zachowaniem się samochodu na drodze. Opisano podstawowe relacje zachodzące podczas toczenia się koła, dynamikę trakcyjną i proces rozpędzania oraz bilans mocy i energochłonność różnych faz jazdy. Przedstawiono zachowanie się samochodu w ruchu krzywoliniowym, stateczność, jazdę w kolumnie i w nocy, sposoby wyznaczania bezpiecznej odległości pojazdów i prędkości granicznej w wielu sytuacjach drogowych. Uwzględniono najnowsze osiągnięcia w dziedzinie konstrukcji samochodu. Drugie wydanie rozszerzono o modele dynamiki prostoliniowego ruchu koła (rozdz. 2.7) oraz ruchu samochodu podczas rozpędzania (rozdz. 4.8).

Odbiorcy książki: studenci wydziałów mechanicznych wyższych uczelni technicznych kierunku samochodowym i pokrewnych, kadra techniczna w branży motoryzacyjnej.