Jerzy Szabatin
Podstawy teorii sygnałów

Dodaj recenzję:
  • 1190
  • Dostępność: Jest
  • szt.
  • 51,80 zł 45,07 zł
W książce omówiono matematyczne podstawy teorii sygnałów.
Podstawy teorii sygnałów

Jerzy Szabatin

  B5    206 stron    oprawa twarda  
  wyd.: 5    2015  

ISBN   978-83-206-1331-5

W książce omówiono matematyczne podstawy teorii sygnałów. Przedstwiono metody opisu i analitycznej reprezentacji (dyskretnej i ciągłej) sygnałów deterministycznych oraz stochastycznych, przy czym na te ostatnie położono szczególny nacisk. Omówiono częstotliwościową analizę sygnałów. Szczegółowo przedyskutowano zagadnienie próbkowania sygnałów. Ponadto omówiono ogólne zasady, klasyfikację i podstawy teoretyczne różnych typów modulacji jako zasadniczej operacji w dziedzinie transmisji sygnałów. Książka jest adresowana do ogółu elektroników - zwłaszcza do studentów odpowiednich kierunków szkół wyższych. Może być użyteczna dla słuchaczy studiów podyplomowych i doktoranckich.