Bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwie samochodowym. Podręcznik

Dodaj recenzję:
  • 1114
  • Dostępność: Jest
  • Autor: Dariusz Stępniewski
  • ISBN: 978-83-206-1926-3
  • Format / Liczba stron: B5 / 160
  • Oprawa: miękka
  • Wyd. / rok wydania: 1 / 2014
  • szt.
  • 43,00 zł 40,85 zł

W napisanym zgodnie z nową podstawą programową kształcenia w zawodach (z 2012 roku) ilustrowanym podręczniku zawarto ogólne zagadnienia organizacyjne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów i zasad bhp.

Podano również wiadomości praktyczne dotyczące zagrożeń występujących w środowisku pracy, prawidłowej organizacji stanowiska pracy, zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania poszczególnych rodzajów prac w przedsiębiorstwie samochodowym i zasad udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach. Po każdym rozdziale zamieszczono pytania kontrolne i ćwiczenia do samodzielnego rozwiązania, mające pomóc w ugruntowaniu nabytej wiedzy oraz testy sprawdzające.

Odbiorcy: uczniowie kształcący się w zawodach technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych oraz elektromechanik pojazdów samochodowych, jak również uczestnicy kursów zawodowych w zakresie kwalifikacji M.18 i M.12.