Formy alternatywne we fleksji nazw miejscowości na obszarze Polski

Formy alternatywne we fleksji nazw miejscowości na obszarze Polski

Książka jest poświęcona formom alternatywnym (wariantywnym) we fleksji polskich nazw miejscowości.

25,20 zł
Polskie przysłówki tempa. Studium semantyczne

Polskie przysłówki tempa. Studium semantyczne

Dla pojęcia tempa relewantne są pojęcia zmiany i czasu. Pojęcia to jest częścią struktury semantycznej każdego czasownika komunikującego czynność lub proces, nie należy natomiast do znaczenia czasowników zdarzeniowych.

25,20 zł
O tłumaczach, prawnikach, lekarzach i urzędnikach

O tłumaczach, prawnikach, lekarzach i urzędnikach

Jest to pierwsza na rynku polskim książka przedstawiająca pracę tłumaczy ustnych środowiskowych w polskich sądach, szpitalach, ośrodkach zdrowia oraz w Urzędzie ds. Cudzoziemców w Warszawie.

25,20 zł
Słownik polszczyzny XIX wieku. Rejestr jednostek, konteksty, lokalizacje

Słownik polszczyzny XIX wieku. Rejestr jednostek, konteksty, lokalizacje

Publikacja jest zapowiedzią większej pracy (i zarazem swego rodzaju manifestem leksykograficznym) nt. XIX-wiecznego słownictwa polskiego.

26,00 zł
Wyrażenia parentetyczne w strukturze wypowiedzi

Wyrażenia parentetyczne w strukturze wypowiedzi

Książka Wyrażenia parentetyczne w strukturze wypowiedzi - właściwości semantyczne, składniowe, prozodyczne przynosi odpowiedź na dwa ważne pytania: po pierwsze, czym jest parenteza; po drugie, czy należy ona w języku do narzędzi, czy też do działań na narzędziach.

33,60 zł
26,25 zł
Słowo i wypowiedź 1. Zbiór zadań do nauki o języku polskim

Słowo i wypowiedź 1. Zbiór zadań do nauki o języku polskim

Ta książka, to propozycja ćwiczeń z komentarzem teoretycznym, odpowiadających zakresem dwóm powiązanym ze sobą kursom uniwersyteckim prowadzonym w ramach nauki językoznawstwa synchronicznego: wprowadzeniu do nauki o języku i gramatyce opisowej języka polskiego.

26,25 zł
Język i logopedia

Język i logopedia

Tom Język i logopedia stanowi zbiór tekstów dedykowanych Doc. dr Marii Przybysz-Piwko.

34,13 zł
27,30 zł
Wobec bliźniego.  Pojęcia 'postawa', 'tolerancja', 'obojętność' w analizie semantycznej

Wobec bliźniego. Pojęcia 'postawa', 'tolerancja', 'obojętność' w analizie semantycznej

Zasadniczym celem niniejszej pracy jest znalezienie odpowiedzi na pytanie o to, czy istnieje relacja - i ewentualnie jaka – pomiędzy dwoma pojęciami: ‘tolerancja’ i ‘obojętność’.

36,75 zł
29,40 zł
Formacje ekspresywne we współczesnym języku polskim

Formacje ekspresywne we współczesnym języku polskim

Książka jest poświecona derywatom ekspresywnym, motywowanym przez rzeczowniki pospolite, nazywające osoby.

36,75 zł
29,40 zł
Zrozumieć JAK. Studium składniowo-semantyczne

Zrozumieć JAK. Studium składniowo-semantyczne

Książka jest monografią ścisłym tego słowa znaczeniu. Dotyczy jednego problemu – jest nim pytanie o status gramatyczny i semantyczny tytułowego zaimka.

29,40 zł